วิธีตั้ง iPhone ให้อยู่ในโหมดสั่น โหมดเปิดเสียง หรือโหมดปิดเสียง

สวิตช์เปิดเสียง/ปิดเสียงจะอยู่ทางด้านซ้ายของ iPhone ของคุณ คุณสามารถใช้สวิตช์นี้เพื่อควบคุมเสียงที่เล่นผ่านลำโพงของ iPhone ของคุณได้

ตั้ง iPhone ของคุณให้อยู่ในโหมดเปิดเสียง/ปิดเสียง

เมื่อ iPhone ของคุณถูกตั้งให้อยู่ในโหมดเปิดเสียง เสียงเรียกเข้า เสียงเตือน และเสียงจะเล่นผ่านลำโพงของ iPhone

เมื่อ iPhone ของคุณถูกตั้งให้อยู่ในโหมดปิดเสียง คุณจะไม่ได้ยินเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน แต่เสียงอื่นๆ จะยังคงเล่นผ่านลำโพงของ iPhone และ iPhone จะสั่น

การตั้งค่าเหล่านี้จะส่งผลเฉพาะกับลำโพง iPhone ของคุณเท่านั้น หากคุณใช้ชุดหูฟัง เสียงจะเล่นผ่านชุดหูฟัง แม้ว่า iPhone ของคุณจะอยู่ในโหมดปิดเสียงก็ตาม

โหมดเปิดเสียง

หากต้องการตั้ง iPhone ของคุณให้อยู่ในโหมดเปิดเสียง ให้เลื่อนสวิตช์ให้สีส้มไม่ปรากฏขึ้น 

โหมดปิดเสียง

หากต้องการตั้ง iPhone ของคุณให้อยู่ในโหมดปิดเสียง ให้เลื่อนสวิตช์ให้สีส้มปรากฏขึ้น 

 

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าและการสั่น

บน iPhone 7 และใหม่กว่า คุณจะสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับเสียงเรียกเข้าและการสั่นได้ในการตั้งค่า >เสียงและการสั่น บน iPhone รุ่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > เสียง

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนจะมีการตั้งค่าเหมือนกับระดับเสียงที่คุณตั้งไว้สำหรับการเล่นเสียง หากคุณต้องการควบคุมระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนแยกจากแอพอื่นๆ ให้ปิดปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม หากคุณปิดปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม คุณจะต้องปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนของคุณด้วยตัวเองในการตั้งค่า > เสียงและการสั่น หรือการตั้งค่า > เสียง

บนหน้าจอเดียวกัน คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ iPhone ของคุณสั่นเมื่อตั้งค่าเป็นโหมดเปิดเสียงหรือโหมดปิดเสียง หากคุณปิดการตั้งค่าทั้งสองรายการ iPhone ของคุณจะไม่สั่น
 

เปลี่ยนเสียงและการสั่น

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า เสียง และการสั่น:

  1. บน iPhone 7 และใหม่กว่า ให้ไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น บน iPhone รุ่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > เสียง
  2. จากนั้นเลือกตัวเลือก เช่น เสียงเรียกเข้าหรือเมลใหม่ แล้วเลือกเสียงอื่น
  3. หากคุณต้องการปรับการสั่น ให้แตะ "การสั่น" จากนั้นเลือกการสั่นจากรายการ

สร้างการสั่นแบบกำหนดเอง:

  1. แตะ "สร้างการสั่นใหม่"
  2. แตะที่หน้าจอเพื่อสร้างรูปแบบ จากนั้นแตะ "หยุด"
  3. แตะ "เล่น" เพื่อทดสอบการสั่นของคุณ
  4. เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้แตะ "บันทึก" แล้วตั้งชื่อให้กับการสั่น คุณยังสามารถแตะ "อัด" เพื่อทำซ้ำการสั่นแบบกำหนดเองได้อีกด้วย
วันที่เผยแพร่: