วิธีตั้ง iPhone ให้อยู่ในโหมดสั่น โหมดเปิดเสียง หรือโหมดปิดเสียง

สวิตช์เปิดเสียง/ปิดเสียงจะอยู่ทางด้านซ้ายของ iPhone ของคุณ คุณสามารถใช้สวิตช์นี้เพื่อควบคุมเสียงที่เล่นผ่านลำโพงของ iPhone ของคุณได้

ตั้ง iPhone ของคุณให้อยู่ในโหมดเปิดเสียง/ปิดเสียง

ในโหมดเปิดเสียง คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าและการเตือน ในโหมดปิดเสียง คุณจะไม่ได้ยินเสียงดังกล่าว แต่ iPhone ของคุณยังคงเล่นเสียงได้ เช่น เมื่อคุณเล่นเพลงหรือวิดีโอ

ใช้โหมดเปิดเสียง

หากต้องการตั้ง iPhone ของคุณให้อยู่ในโหมดเปิดเสียง ให้เลื่อนสวิตช์ให้สีส้มไม่ปรากฏขึ้น 

ใช้โหมดปิดเสียง

หากต้องการตั้ง iPhone ของคุณให้อยู่ในโหมดปิดเสียง ให้เลื่อนสวิตช์ให้สีส้มปรากฏขึ้น 

 

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า เสียง และการสั่น

  1. บน iPhone 7 และใหม่กว่า ไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น บน iPhone รุ่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > เสียง
  2. เลือกสิ่งที่คุณต้องการปรับ เช่น เสียงเรียกเข้าหรือเมลใหม่
  3. แตะเสียงเตือนที่ต้องการ คุณสามารถแตะการสั่นและเลือกรูปแบบการสั่น หรือสร้างการสั่นแบบกำหนดเอง

 

ปรับระดับเสียงเรียกเข้าและการเตือนด้วยปุ่ม

หากคุณต้องการควบคุมระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนแยกจากแอพอื่นๆ ให้ปิด "ปรับเปลี่ยนด้วยปุ่ม" จากนั้นคุณต้องปรับระดับเสียงเรียกเข้าและการเตือนด้วยตนเองในการตั้งค่า > เสียงและการสั่น หรือการตั้งค่า > เสียง

เลือกว่าจะให้อุปกรณ์ของคุณสั่นเมื่อใด

  1. บน iPhone 7 และใหม่กว่า ไปที่การตั้งค่า > เสียงและการสั่น บน iPhone รุ่นก่อนหน้า ให้ไปที่การตั้งค่า > เสียง
  2. คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ iPhone ของคุณสั่นเมื่อตั้งค่าเป็นโหมดเปิดเสียงหรือโหมดปิดเสียงหรือไม่ หากคุณปิดการตั้งค่าทั้งสองรายการ iPhone ของคุณจะไม่สั่น

สร้างการสั่นแบบกำหนดเอง

  1. แตะสร้างการสั่นใหม่
  2. แตะที่หน้าจอเพื่อสร้างรูปแบบ จากนั้นแตะหยุด
  3. แตะเล่นเพื่อทดสอบการสั่นของคุณ
  4. แตะบันทึกและตั้งชื่อให้รูปแบบของคุณ คุณยังสามารถแตะอัด เพื่อทำซ้ำการสั่นแบบกำหนดเองได้อีกด้วย
วันที่เผยแพร่: