ใช้การป้อนตามคำบอกบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ดูวิธีใช้การป้อนตามคำบอกแทนคีย์บอร์ดของคุณเพื่อป้อนข้อความ

คุณสามารถใช้การป้อนตามคำบอกกับแอพและคุณสมบัติมากมายที่ใช้คีย์บอร์ด iOS ได้ บน iPhone 6s ขึ้นไป iPhone SE และ iPad Pro คุณสามารถป้อนตามคำบอกได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ iPhone และ iPad รุ่นเก่ากว่าจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

     

ป้อนข้อความตามคำบอก

เมื่อคุณต้องป้อนข้อความ คุณสามารถแตะไมโครโฟนบนคีย์บอร์ดของคุณแล้วเริ่มพูด ขณะที่คุณพูด ข้อความจะปรากฏบนหน้าจอ เมื่อเสร็จแล้ว ให้หยุดพูด แล้วแตะคีย์บอร์ด iPhone

หากต้องแก้ไขข้อความ คุณสามารถแตะคำที่สะกดผิด แล้วเลือกคำสะกดที่ถูกต้อง อีกทั้งคุณสามารถแตะคำใดคำหนึ่งแล้วพูดคำนั้นเพื่อป้อนตามคำบอกอีกครั้งได้

หากต้องการเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วแตะการป้อนตามคำบอก จากนั้นพูดอีกครั้ง หากต้องการเพิ่มข้อความ ให้แตะตรงที่คุณต้องการเพิ่มข้อความใหม่ แล้วแตะการป้อนตามคำบอก จากนั้นพูดอีกครั้ง

ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบ

คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนได้โดยการพูดสิ่งที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น พูดว่า "สวัสดี John เว้นวรรค ส่งเช็คมาให้ในเมลแล้วนะ เครื่องหมายอัศเจรีย์" แล้วข้อความจะแสดงเป็น "สวัสดี John ส่งเช็คมาให้ในเมลแล้วนะ!"

คำสั่งเครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบทั่วไปที่คุณสามารถใช้ได้จะมีดังต่อไปนี้

  • อัญประกาศเปิดและอัญประกาศปิด: เปิดและปิดอัญประกาศ
  • ย่อหน้าใหม่: ขึ้นย่อหน้าใหม่
  • บรรทัดใหม่: ขึ้นบรรทัดใหม่
  • ตัวพิมพ์ใหญ่: ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในคำต่อไป
  • เปิดและปิดตัวพิมพ์ใหญ่: ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในอักขระแรกของแต่ละคำ
  • ใบหน้ายิ้ม: ใส่ :-)
  • ใบหน้าเศร้า: ใส่ :-(
  • ใบหน้าขยิบตา: ใส่ ;-)
วันที่เผยแพร่: