การใช้ Digital Touch บน iPhone, iPad และ iPod touch

การใช้ Digital Touch เพื่อส่งภาพสเก็ตช์ การสะกิด หรือแม้แต่หัวใจเต้นจากแอพข้อความของคุณโดยตรง

ส่งภาพสเก็ตช์ สะกิดหา หรือหัวใจเต้น

  1. ในแอพข้อความ ให้แตะ  เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
  2. แตะ 
  3. เลือกประเภทของ Digital Touch ที่คุณต้องการส่ง
  4. หากต้องการเริ่มต้นใหม่ ให้แตะ  เมื่อคุณพร้อมส่ง ให้แตะ ส่งภาพสเก็ตช์ หัวใจเต้น ลูกไฟ จูบ และหัวใจร้าวจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ 

สเก็ตช์

แตะ  เพื่อเปลี่ยนสี แล้วเคลื่อนนิ้วหนึ่งนิ้วเพื่อทำการวาด

แตะ

แตะ  เพื่อเปลี่ยนสี แตะหน้าจอครั้งเดียวหรือแตะซ้ำด้วยหนึ่งนิ้ว

หัวใจเต้น

ใช้สองนิ้วแตะหน้าจอค้างไว้จนกว่าคุณจะเห็นหัวใจเต้น

ลูกไฟ

แตะหน้าจอค้างไว้ด้วยหนึ่งนิ้ว

จูบ

แตะหน้าจอด้วยสองนิ้ว

อกหัก

แตะหน้าจอค้างไว้ด้วยสองนิ้วแล้วลาก

หากคุณส่ง Digital Touch ให้กับคนที่ไม่มี iOS 10 หรือใหม่กว่า พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับภาพนิ่งแทนภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ เมื่อคุณส่งหัวใจเต้น อาจมีการส่งข้อมูลการเต้นของหัวใจที่บันทึกโดย Apple Watch หรือเซ็นเซอร์วัดการเต้นหัวใจอื่นด้วย

เพิ่มภาพสเก็ตช์ลงในรูปภาพหรือวิดีโอ

หากต้องการสร้างรูปภาพหรือวิดีโอแล้วเพิ่มภาพเก็ตช์ ให้ทำดังนี้

  1. ในแอพข้อความ ให้แตะ  เพื่อเริ่มเขียนข้อความใหม่ หรือไปที่การสนทนาที่มีอยู่แล้ว
  2. แตะ  จากนั้นแตะ  แป้นสเก็ตช์จะเปลี่ยนเป็นตัวอย่างวิดีโอ
  3. แตะ  เพื่อสร้างวิดีโอความยาว 10 นาที หรือแตะ  เพื่อถ่ายภาพ
  4. หากต้องการเริ่มต้นใหม่ ให้แตะ  เมื่อคุณพร้อมที่จะส่ง ให้แตะส่ง ส่งข้อความ

แอพข้อความจะลบข้อความวิดีโอเมื่อผ่านไป 2 นาที แตะเก็บ เพื่อบันทึกวิดีโอ

ดูเพิ่มเติม

คุณยังสามารถใช้ Digital Touch บน Apple Watch ได้อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: