Redigera Kontrollcenter på din iPhone, iPad och iPod touch

Du kan anpassa Kontrollcenter genom att lägga till reglage för appar, inställningar och funktioner som Kamera, Musikigenkänning, Mörkt läge och mer.

Så här anpassar du det som visas i Kontrollcenter

Du behöver lägga till ett reglage för vissa appar, inställningar och funktioner för att använda dem från Kontrollcenter.

iPhone som visar inställningsskärmen Kontrollcenter 

Lägga till ett reglage

  1. Gå till Inställningar > Kontrollcenter.
  2. Tryck på knappen Lägg till bredvid appen eller funktionen som du vill lägga till.

Här kan du även slå på Åtkomst inuti appar så att du fortfarande kan öppna Kontrollcenter medan du använder en app.

Ta bort ett reglage

  1. Gå till Inställningar > Kontrollcenter.
  2. Tryck på knappen Ta bort och tryck sedan på Ta bort bredvid appen eller funktionen som du vill ta bort.

Ordna om ett reglage

  1. Gå till Inställningar > Kontrollcenter.
  2. Tryck på och håll ner Ändra ordning och flytta kontrollerna i den ordning du vill.

Är du inte säker på vad du kommer åt från Kontrollcenter? Komma åt appar, inställningar och funktioner från Kontrollcenter.

Publiceringsdatum: