Använd appen Röstmemon

Spela in röstmemon på iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Sedan kan du ändra och dela inspelningen.


Röstmemon använder enhetens inbyggda mikrofon för att spela in. Använd en extern stereomikrofon om du vill ha en stereoinspelning med högre kvalitet.

   

Så här spelar du in ett röstmemo

 1. Öppna appen Röstmemon eller be Siri att öppna den.
 2. Om du vill spela in, trycka på eller klicka på den röda inspelningsknappen. Tryck på stoppknappen när du vill stoppa. På iPad eller Mac1 trycker du eller klickar på pausknappen.
 3. När du trycker på stoppknappen sparas ditt memo automatiskt med din nuvarande plats som titel.2 På iPad eller Mac klickar du på Klar när du är klar med inspelningen.

Alla dina memon är tillgängliga på alla enheter som är inloggade på iCloud med samma Apple-ID. Aktivera bara Röstmemon i iCloud-inställningarna på varje enhet.

När du har spelat in ett röstmemo kan du ändra det.


Ändra ett röstmemo

När du har spelat in ett röstmemo kan du lätt byta ut ett stycke, putsa inspelningen eller ta bort en del av den.

Så här byter du ut en del av ett röstmemo

 1. Tryck på det memo du vill ändra. Tryck på symbolen med tre blå punkter och tryck sedan på Ändra inspelning. På iPad eller Mac, markerar du memot och trycker eller klickar sedan på Ändra.
 2. Svep vågformen åt vänster eller höger tills det blå spelhuvudet är placerat i början av det stycke du vill byta ut. På din Mac placerar du det blå spelhuvudet i inspelningsöversikten längst ned i appen för att välja startposition.
 3. Tryck på Ersätt för att spela över det befintliga memot.
 4. Tryck på pausknappen när du är klar med inspelningen.
 5. Tryck på Klar när du vill spara.

Så här putsar du ett memo från början eller slutet

 1. Tryck på det memo du vill putsa. Tryck på symbolen med tre blå punkter och tryck sedan på Ändra inspelning. På iPad eller Mac markerar du memot och klickar sedan på Ändra.
 2. Tryck på . Gula handtag med pilar visas i memots båda ändar i den nedre inspelningsgrafen.
 3. Putsa från början genom att dra den gula pilen åt vänster till det ställe där du vill att memot ska börja. Putsa från slutet genom att dra den gula pilen åt höger till det ställe där du vill att memot ska sluta.
 4. Tryck på Trimma.
 5. Tryck på Spara. Om du är klar med redigeringen av memot trycker du på Klar.

Så här raderar du en del av ett memo

 1. Tryck på det memo du vill putsa. Tryck på symbolen med tre blå punkter och tryck sedan på Ändra inspelning. På iPad eller Mac markerar du memot och klickar sedan på Ändra.
 2. Tryck på . Gula handtag med pilar visas i memots båda ändar i den nedre inspelningsgrafen.
 3. Dra vänster och höger pilar så att de omgärdar den del av memot som du vill radera.
 4. Tryck på Radera.
 5. Tryck på Spara. Om du är klar med redigeringen av memot trycker du på Klar.

Dela ett röstmemo

Vill du dela ditt röstmemo med en vän eller spara det på en annan plats? Tryck på ett memo i listan, tryck på symbolen med tre blå punkter och tryck sedan på Dela. På en iPad eller Mac markerar du ett memo och trycker eller klickar sedan på delningsknappen delningssymbolen.

Välj ett sätt att dela, exempelvis via Meddelanden eller en sociala medier-app. Eller välj ett alternativ som iCloud Drive eller Mail om du vill spara memot på en annan plats.

Så här raderar du ett röstmemo

 1. Tryck eller klicka för att markera det memo du vill ta bort.
 2. Tryck på . På din Mac trycker du på raderingstangenten eller väljer Ändra > Radera. Memot flyttas till mappen Senast raderade.

Röstmemon är kvar i mappen Senast raderade i 30 dagar och raderas sedan för gott. Du kan återställa ett röstmemo som finns i mappen Senast raderade:

 1. I Röstmemon trycker eller klickar du på Senast raderade.
 2. Tryck eller klicka för att markera det memo du vill återställa.
 3. Tryck eller klicka på Återskapa och tryck sedan eller klicka på Återskapa inspelning.

 

1. Röstmemon är en inbyggd app i macOS Mojave och senare.

2. Du kan aktivera och inaktivera platsbaserad namngivning i Inställningar > Röstmemon. På din Mac väljer du Röstmemon > Inställningar.

Publiceringsdatum: