Ändra känsligheten för 3D Touch på iPhone

Du kan ändra antalet tryckningar som behövs för att aktivera 3D Touch med iPhone 6s och senare.

Du ställa in känsligheten för 3D Touch på iPhone 6s och senare.

Gå till Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > 3D Touch och använd reglaget för att ställa in känsligheten. På samma skärm kan du stänga av och slå på 3D Touch. 

Publiceringsdatum: