Spara och dela visuella röstmeddelanden på iPhone

Spara visuella röstmeddelanden som anteckningar eller röstmemon, eller dela dem med Meddelanden, Mail eller AirDrop.

Du behöver en operatör som stöder Visuell röstbrevlåda för att spara visuella röstmeddelanden. Kontakta din operatör om du är osäker på om du kan använda Visuell röstbrevlåda.

Så här sparar och delar du dina visuella röstmeddelanden

Spara dina röstmeddelanden som en anteckning eller röstmemo eller dela det med Meddelanden, Mail eller AirDrop:

  1. Gå till Telefon > Röstbrevlåda. 
  2. Tryck på röstmeddelandet som du vill spara och tryck sedan på delaknappen  .
  3. Välj Anteckningar eller Röstmemon. Spara sedan dina röstmeddelanden. Eller välj Meddelanden, Mail eller AirDrop och skriv och skicka ditt meddelande tillsammans med det bifogade röstmeddelandet. Du kan även dela röstmeddelandet genom att trycka på en AirDrop-kontakt.

Publiceringsdatum: