Om tangentbordsinställningar på en iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om hur du använder det inbyggda tangentbordet på din enhet i alla appar. Du kan växla mellan tangentbord, välja att skriva med en hand, använda tangentbord från tredje part och mycket mer.

Ändra dina tangentbordsinställningar

Du kan ändra inställningarna för det inbyggda tangentbordet på din enhet eller lägga till språk. Detta ändrar också ordlistan som används för automatisk korrigering, antalet bokstäver på tangentbordet och tangentlayout. Tangentbordets språk avgör också språket för den ordlista som används för textförslag.

Så här anpassar du tangentbordsinställningar:

 1. Öppna en app där du använder tangentbordet, exempelvis Meddelanden eller Mail.
 2. Håll eller intryckt.
 3. Tryck på Tangentbordsinställningar.
 4. Sedan anpassar du inställningar.

Lägga till eller ta bort en tangentbordsapp från tredje part

Du installerar tangentbord från tredje part på samma sätt som du installerar andra appar på enheten. När du har installerat ett nytt tangentbord måste du lägga till det innan du kan använda det. Gör så här:

 1. Gå till App Store och leta reda på den tangentbordsapp som du vill ha.
 2. Tryck på Hämta och följ sedan anvisningarna för att installera.
 3. Ange ditt Apple-ID-lösenord eller använd Face ID eller Touch ID.
 4. Lägg sedan till det nya tangentbordet. Gå till Inställningar > Allmänt > Tangentbord > Tangentbord > Lägg till nytt tangentbord och välj den app du vill installera. Du kan behöva ange att du tillåter full åtkomst för tangentbordet för att använda det.

Ta bort ett tangentbord från tredje part:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt, tryck på Tangentbord och sedan på Tangentbord.
 2. Tryck på Redigera. 
 3. Tryck på och sedan på Klar. 

Du kan också radera ett tangentbord genom att radera den tillhörande appen som du installerade från App Store. Då tas även tangentbordet bort från Inställningar.

Växla till ett annat tangentbord

Du kan växla till ett annat tangentbord, till exempel ett tangentbord från tredje part eller ett tangentbord för ett visst språk, under tiden du använder en app. Gör så här:

 1. Håll eller intryckt.
 2. Välj det tangentbord du vill använda. 

Så här ändrar du ordning på dina tangentbord:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Tangentbord och tryck på Tangentbord.
 2. Tryck på Redigera.
 3. Tryck och håll ned de tre horisontella linjerna för att flytta tangentbordet.
 4. Tryck på Klar.

Ibland är inte tangentbord från tredje part tillgängliga av ett av följande skäl:

 • Om apputvecklaren inte tillåter användning av tangentbord från tredje part.
 • Om du skriver i ett säkert textfält, exempelvis ett fält för inmatning av lösenord som visar tecknen som skrivs som punkter istället för bokstäver och siffror.
 • Om du använder ett siffertangentbord istället för ett standardtangentbord.

Det förvalda systemtangentbordet visas istället tills du har skrivit klart.

Aktivera skriva med en hand

Använd funktionen för att skriva med en hand på din iPhone för att göra det enklare att skriva med en hand. Gör så här:

 1. Håll eller intryckt.
 2. Tryck på tangentbordssymbol för att flytta tangentbordet till vänster. Tryck på tangentbordssymbol för att flytta tangentbordet till höger.
 3. När du är klar håller du eller intryckt. Tryck sedan på tangentbordssymbol för att tangentbordet ska återfå sin vanliga inställning.

Du kan även aktivera funktionen för att skriva med en hand från Inställningar > Allmänt > Tangentbord. Tryck på Enhandstangentbord. Du behöver en iPhone 6 eller senare för att använda enhandstangentbord. Funktionen finns inte på iPhone SE och iPod touch.

Om du använder en iPhone 6 eller senare fungerar inte enhandstangentbordet om du använder skärminställningen Zoomad istället för Standard. Om du använder en iPhone 6 Plus eller senare fungerar enhandstangentbordet om du använder skärminställningen Zoomad eller Standard. Om du vill anpassa dina skärminställningar går du till Inställningar > Visning och ljusstyrka > Visningszoom.

Ändra layout på det fysiska tangentbordet

Du kan välja mellan flera tangentbordslayouter för att matcha tangenterna på det fysiska tangentbordet. Du kan även använda en alternativ tangentbordslayout som inte matchar tangenterna på ditt fysiska tangentbord.

Innan du ändrar det fysiska tangentbordet behöver du parkoppla det med din iPhone, iPad eller iPod touch. Följ instruktionerna som medföljde tangentbordet och försätt det i upptäckts- eller parkopplingsläge. När du har parkopplat det går du till Inställningar > Allmänt > Fysiskt tangentbord och väljer en layout.

Läs om hur du ställer in och använder Bluetooth-tillbehör – som ett tangentbord – med din enhet.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: