Jak wysyłać załączniki w aplikacji Mail na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch

Dodawanie załączników w aplikacji Mail jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Możesz łatwo zmienić czcionkę i format, wysłać wiele zdjęć jednocześnie, zeskanować dokument przy użyciu aparatu, a nawet szkicować rysunki w aplikacji Mail.

Przedstawienie nowego paska formatowania

Nowy pasek formatowania zawiera nowe i ulepszone opcje wysyłania załączników w aplikacji Mail. Oto jak go używać: 

 1. Otwórz aplikację Mail i stuknij ikonę , aby utworzyć nową wiadomość e-mail, lub otwórz istniejącą wiadomość.
 2. Stuknij w treści wiadomości e-mail.
 3. Aby wyświetlić opcje załącznika: stuknij ikonę szara strzałka po prawej stronie paska Tekst predykcyjny lub stuknij klawisz Return.

Spowoduje to wyświetlenie nowego paska formatowania. Oto jak możesz używać nowych i ulepszonych funkcji.

 

 

Zmiana czcionki i formatu

 1. W wiadomości e-mail stuknij ikonę szara strzałka lub klawisz Return, aby otworzyć pasek formatowania.
 2. Stuknij przycisk czcionki .
 3. Wybierz żądaną czcionkę i opcje formatowania, takie jak kolor tekstu i punktory.

 

Dodawanie zdjęć i nagrań wideo

 1. W wiadomości e-mail stuknij ikonę szara strzałka lub klawisz Return, aby otworzyć pasek formatowania.
 2. Stuknij przycisk zdjęć i nagrań wideo , a następnie wybierz zdjęcia lub nagrania wideo. Na każdym wybranym zdjęciu lub nagraniu wideo zostanie wyświetlona ikona niebieski znacznik wyboru.

Liczba zdjęć i nagrań wideo, jaką można wysłać, jest zależna od dostawcy usługi poczty e-mail. Jeśli nie możesz wysłać wielu zdjęć lub nagrań wideo, dodaj mniej elementów i spróbuj ponownie wysłać wiadomość e-mail. W razie pytań skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi poczty e-mail. 

 

Robienie zdjęć i nagrywanie wideo przy użyciu aparatu w aplikacji Mail

 1. W wiadomości e-mail stuknij ikonę szara strzałka lub klawisz Return, aby otworzyć pasek formatowania.
 2. Stuknij przycisk aparatu , a następnie zrób zdjęcie lub nagraj wideo. 
 3. Stuknij opcję Użyj zdjęcia lub Użyj wideo. Zdjęcie lub nagranie wideo zostanie automatycznie załączone do wiadomości e-mail.

 

 

Dodawanie dokumentów z aplikacji Pliki

 1. W wiadomości e-mail stuknij ikonę  lub klawisz Return, aby otworzyć pasek formatowania.
 2. Stuknij przycisk plików , a następnie wybierz dokument, który chcesz dodać z aplikacji Pliki.

 

Skanowanie dokumentów z aparatu

 1. W wiadomości e-mail stuknij ikonę przycisk szarej strzałki lub opcję Wróć, aby otworzyć pasek formatowania.
 2. Stuknij przycisk skanowania 
 3. Przesuń aparat, aby przechwycić dokument. Niebieska ramka wskazuje obszar do zeskanowania przez aparat. 
 4. Stuknij ikonę ikona migawki. Po zeskanowaniu możesz dostosować przechwycony obszar. 
 5. Kiedy wszystko będzie gotowe, stuknij opcję Pozostaw skan.

 

Szkicowanie rysunku

 1. W wiadomości e-mail stuknij ikonę szara strzałka lub klawisz Return, aby otworzyć pasek formatowania.
 2. Stuknij przycisk oznaczania , a następnie wybierz narzędzia i utwórz rysunek.
 3. Kiedy wszystko będzie gotowe, stuknij opcję Gotowe, a następnie stuknij opcję Wstaw rysunek.

Więcej możliwości aplikacji Mail

Data publikacji: