Pierwsze kroki w aplikacji iBooks

Dzięki aplikacji iBooks możesz czytać i odsłuchiwać książki ze swojej prywatnej biblioteki — w domu i poza nim. 

 

Korzystając z aplikacji iBooks na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac, możesz kupować i pobierać książki, zarządzać zakupami, porządkować bibliotekę itd. Książki audio znajdziesz w aplikacji iBooks na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, a także w aplikacji iTunes na komputerze Mac.

 


     

Dodawanie książek do biblioteki

Do pobierania i kupowania książek w sklepie iBooks Store potrzebujesz konta Apple ID. Apple ID to konto niezbędne do korzystania z różnych usług Apple. Jeśli korzystasz na komputerze Mac z innych usług Apple, takich jak iCloud lub App Store, zaloguj się do sklepu iBooks Store za pomocą tego samego konta Apple ID. Jeśli nie masz konta Apple ID, możesz je utworzyć.

W aplikacji iBooks możesz również czytać książki bez zabezpieczeń DRM (np. pliki PDF lub ePub), które znajdziesz w innych aplikacjach.

Pobieranie książek ze sklepu iBooks Store

W aplikacji iBooks możesz przeglądać książki na kartach Polecane lub Najlepsze oraz wyszukiwać konkretne tytuły na karcie Szukaj. Stuknij książkę, aby dowiedzieć się więcej na jej temat, przeczytać recenzje lub zobaczyć powiązane tytuły. Jeśli dostępna jest próbka, stuknij pozycję Próbka w prawej części ekranu, aby przeczytać kilka stron.

Aby kupić książkę, stuknij cenę w prawej części ekranu, po czym stuknij opcję Kup. Aby pobrać darmową książkę, stuknij opcję Pobierz w prawej części ekranu, a następnie stuknij opcję Pobierz książkę.1

Aby wyszukać wcześniej kupioną książkę lub pobrać najnowszą wersję posiadanej książki, stuknij opcję Kupione w dolnej części ekranu.

1 Jeśli podczas zakupów korzystasz z funkcji Touch ID lub Face ID, przyciski Kup i Pobierz książkę mogą być niewidoczne.

Czytanie i słuchanie

Podczas czytania książek w aplikacji iBooks masz możliwość zmiany wielkości czcionki, dostosowania jasności wyświetlacza do oświetlenia otoczenia oraz zmiany motywu kolorystycznego książki. Możesz również odtwarzać książki audio kupione w sklepach iBooks Store i iTunes Store lub zaimportowane z innych źródeł.


   

Czytanie i słuchanie książek na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Aby rozpocząć czytanie lub słuchanie książki w aplikacji iBooks, stuknij opcję Moje książki i okładkę książki. Kiedy przestaniesz czytać lub słuchać, aplikacja iBooks zapamięta miejsce przerwy tak, aby następnym razem możliwe było wznowienie lektury od tego samego miejsca. 

Jeśli chcesz, aby aplikacja iBooks pamiętała miejsce przerwania lektury na pozostałych urządzeniach, przejdź do opcji Ustawienia > iBooks i włącz opcję „Synchronizuj zakładki i notatki”.

Czytanie książek na komputerze Mac

Aby rozpocząć czytanie w aplikacji iBooks, kliknij dwukrotnie okładkę książki. Kiedy przestaniesz czytać, aplikacja iBooks zapamięta to miejsce, aby następnym razem można było wznowić od niego lekturę. 

Jeśli chcesz, aby aplikacja iBooks pamiętała miejsce przerwania lektury na pozostałych urządzeniach, wybierz kolejno opcje iBooks > Preferencje z menu na górze ekranu komputera. Kliknij kartę Ogólne, a następnie wybierz opcję „Synchronizuj zakładki, wyróżnienia i zbiory między urządzeniami”.

Słuchanie książek audio na komputerze Mac

W aplikacji iTunes wybierz pozycję Książki audio w menu w lewym górnym rogu. Kliknij dwukrotnie książkę audio, aby rozpocząć słuchanie. Kiedy przestaniesz słuchać, aplikacja iTunes zapamięta to miejsce, aby następnym razem można było wznowić od niego słuchanie. 

Jeśli chcesz, aby aplikacja iTunes pamiętała miejsce przerwania słuchania na wszystkich urządzeniach, wybierz opcje iTunes > Preferencje. Kliknij kartę Sklep i wybierz opcję „Synchronizuj dane o odtwarzaniu między urządzeniami”.

Korzystanie z aplikacji iBooks StoryTime na urządzeniu Apple TV

Aplikacja iBooks StoryTime to nowy sposób na poznawanie klasycznych książek dla dzieci i odkrywanie nowych, interesujących tytułów. Dzięki odtwarzanej na głos narracji i pięknym ilustracjom każda pozycja spośród starannie dobranych tytułów dostępnych w aplikacji zamienia urządzenie Apple TV w magiczne miejsce, w którym młodzi czytelnicy mogą przeżywać swoje ulubione historie.

Dowiedz się więcej o aplikacji iBooks StoryTime na urządzeniu Apple TV.

Sprawdzanie definicji

Możesz wyświetlić informacje o konkretnych słowach w książkach, w tym ich definicje.

 • Na urządzeniu z systemem iOS: stuknij i przytrzymaj słowo, a następnie wybierz opcję Definicja.
 • Na komputerze Mac: kliknij dwukrotnie słowo.

 

     

Zmiana motywu lub wielkości tekstu

Podczas czytania książki stuknij ikonę , aby zmienić sposób wyświetlania książki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch. W tym okienku możesz dostosować jasność ekranu i wielkość czcionki, a także zmienić czcionkę lub motyw kolorystyczny. Jeśli włączysz widok przewijania, możesz przewijać tekst bez potrzeby przewracania stron.

     

Dodawanie i wyświetlanie zakładek, wyróżnień i notatek

Podczas czytania stuknij ikonę  na urządzeniu z systemem iOS lub kliknij ikonę  w prawym górnym rogu na komputerze Mac, aby umieścić zakładkę na danej stronie. Możesz też wyróżnić dowolny tekst w książce lub utworzyć notatkę na podstawie wyróżnionego zaznaczenia.

Aby wyświetlić swoje zakładki, wyróżnienia i notatki:

 • Na urządzeniu z systemem iOS: stuknij ikonę  w lewym górnym rogu.
 • Aby zobaczyć wyróżnienia i notatki na komputerze Mac, kliknij ikonę  w lewym górnym rogu. Kliknij ikonę  obok ikony  w prawym górnym rogu.

Możliwe jest automatyczne synchronizowanie zakładek, wyróżnień i notatek z innymi urządzeniami, na których logujesz się za pomocą tego samego konta Apple ID.

 • Na urządzeniu z systemem iOS: przejdź do opcji Ustawienia > iBooks i włącz opcję „Synchronizuj zakładki i notatki”.
 • Na komputerze Mac: w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iBooks > Preferencje. Kliknij kartę Ogólne, a następnie wybierz opcję „Synchronizuj zakładki, wyróżnienia i zbiory między urządzeniami”.

    

Porządkowanie biblioteki

Biblioteka iBooks zawiera książki, książki audio oraz pliki PDF zachowane w aplikacji iBooks. W aplikacji iBooks możesz przechowywać np. instrukcje obsługi, projekty i plany, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Biblioteka iBooks jest domyślnie uporządkowana we wcześniej określone zbiory: zbiór Wszystkie oraz zbiory według typu pliku (Książki, Książki audio, Pliki PDF). Książki, które są przechowywane w usłudze iCloud, ale nie zostały pobrane na urządzenie, automatycznie pojawią się w bibliotece. Dowiedz się jak ukryć te książki.

Tworzenie, wyświetlanie i porządkowanie zbiorów

Za pomocą zbiorów możesz porządkować książki w grupy. Aby utworzyć własne zbiory na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, stuknij opcję Wszystkie lub menu typu pliku u góry ekranu i stuknij opcję Nowy zbiór. W aplikacji iBooks na komputerze Mac kliknij pozycję Zbiory, a następnie kliknij ikonę + w lewym dolnym rogu ekranu.

Jeśli chcesz na nowo uporządkować elementy w zbiorze na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, stuknij i przytrzymaj książkę, którą chcesz przenieść, i przeciągnij ją do nowej lokalizacji. Na komputerze Mac upewnij się, że w menu Sortuj wg jest zaznaczona opcja Sortuj ręcznie, a następnie kliknij i przeciągnij książkę, którą chcesz przenieść do nowej lokalizacji.

Aby automatycznie synchronizować zbiory z innymi urządzeniami, zaloguj się na wszystkich urządzeniach za pomocą tego samego konta Apple ID. Następnie na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch wybierz kolejno opcje Ustawienia > iBooks i włącz opcję Synchronizuj zbiory. Aby rozpocząć synchronizację z komputera Mac, z paska menu w górnej części ekranu komputera wybierz kolejno opcje iBooks > Preferencje. Kliknij kartę Ogólne, a następnie wybierz opcję „Synchronizuj zakładki, wyróżnienia i zbiory między urządzeniami”.

Dostęp do książek na wszystkich urządzeniach

Aby uzyskiwać dostęp do książek i książek audio na wszystkich urządzeniach, upewnij się, że logujesz się na wszystkich urządzeniach za pomocą tego samego konta Apple ID.

Książki kupione w sklepie iBooks Store są automatycznie dostępne w aplikacji iBooks na wszystkich urządzeniach. Książki audio kupione w sklepie iBooks Store lub iTunes Store są automatycznie dostępne w aplikacji iBooks na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch z systemem iOS 9 lub nowszym oraz w aplikacji iTunes na komputerze Mac z aplikacją iTunes 12.4 lub nowszą.

Jeśli korzystasz z usługi iCloud Drive, możesz uzyskać dostęp do zaimportowanych plików ePub i PDF lub książek z aplikacji iBooks Author na wszystkich urządzeniach.

Możesz też ręcznie zsynchronizować książki audio, które nie zostały kupione w sklepie iTunes Store, przy użyciu aplikacji iTunes oraz połączenia USB.

Jeśli należysz do Chmury rodzinnej, możesz udostępniać kupioną zawartość innym członkom rodziny.

Usuwanie książek i książek audio

Jeśli chcesz usunąć książkę lub książkę audio, otwórz aplikację iBooks na urządzeniu z systemem iOS i stuknij opcję Wybierz. Przewiń, aby znaleźć rzecz, którą chcesz usunąć, a następnie ją stuknij. Wybierz opcję Usuń, a następnie stuknij jedną z opcji:

 • Stuknij opcję Usuń pobraną rzecz, aby usunąć ją tylko z urządzenia.
 • Stuknij opcję Usuń wszędzie, aby usunąć rzecz z usługi iCloud i automatycznie usunąć ją ze wszystkich pozostałych urządzeń.

Więcej informacji

 • Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.
 • Aplikacja iBooks obsługuje pliki ePub, książki z aplikacji iBooks Author, pliki PDF, książki audio w formacie MP3, książki audio w formacie AAC i książki audio z Audible.com. 
 • Książki, książki audio oraz pliki PDF, które nie zostały kupione w sklepie iBooks Store, iTunes Store lub na Audible.com, można dodawać do aplikacji iBooks, o ile nie mają zabezpieczeń DRM. 
 • Książki pobrane ze sklepu iBooks Store można czytać, korzystając z wbudowanych funkcji dostępności iPada, telefonu iPhone lub iPoda touch.
 • Funkcje nadzoru rodzicielskiego są dostępne podczas czytania książek w systemie iOS 6 lub nowszym oraz w systemie OS X Mavericks lub nowszym.
 • Możesz wysyłać książki iBooks jako upominki w wiadomościach e-mail.
 • Ponowne pobranie poprzednich zakupów może być niemożliwe, jeśli pozycja nie jest już dostępna w sklepie iBooks Store lub iTunes Store.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: