Czytanie książek i innej zawartości w aplikacji Książki na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

Czytaj i słuchaj w osobistej bibliotece oraz odkrywaj nowych autorów w aplikacji Książki na urządzeniu z systemem iOS.

 

Ikona aplikacji Książki w systemie iOS

Odkrywaj nowe ulubione książki i powiększaj swoją kolekcję w aplikacji Książki. Aplikacji Książki możesz używać na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch z zainstalowaną najnowszą wersją systemu iOS.

Książki możesz również czytać w aplikacji Książki na komputerze Mac.

Kupowanie książek i książek audio może nie być możliwe w Twoim kraju lub regionie, ale możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych książek w domenie publicznej. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Poznawanie aplikacji Książki

Nawigację w aplikacji Książki umożliwiają karty znajdujące się u dołu ekranu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co znajduje się na poszczególnych kartach.

Jeśli chcesz powrócić do tych kart podczas czytania, stuknij środkową część urządzenia, aby otworzyć elementy sterujące u góry ekranu, następnie stuknij przycisk przycisk Biblioteka w celu zamknięcia książki i powrotu do biblioteki.

Karta Czytane

Czytane

Na tej karcie masz szybki dostęp do ostatnio czytanej książki lub ostatnio słuchanej książki audio. Widoczne są także elementy dodane do listy Chcę przeczytać i rekomendacje na podstawie Twojej historii czytania.

Biblioteka

Biblioteka zawiera wszystkie książki, serie książek, pliki PDF i książki audio kupione przez Ciebie w Księgarni lub dodane ręcznie.

Aby wyświetlić tylko określony typ mediów, stuknij opcję Zbiory. Aby uporządkować zawartość biblioteki w inny sposób, utwórz własny zbiór: stuknij opcję Nowy zbiór, wprowadź tytuł zbioru, a następnie dodaj książki z biblioteki.

Porządkowanie biblioteki

Aby uporządkować swoją bibliotekę, stuknij opcję Sortuj pod pozycją Zbiory. Zawartość możesz sortować według najnowszych zakupów, tytułu, autora, a także ręcznie. Stuknij ikonę ikona Lista, aby zmienić widok listy. W ten sam sposób możesz również sortować dowolny zbiór. Możesz na przykład wybrać kolejno opcje Zbiory > Pliki PDF, aby posortować pliki PDF według autora.

Aby wyświetlić wyłącznie zawartość pobraną na urządzenie, wybierz kolejno opcje Zbiory > Pobrane. Opcja Pobrane nie będzie wyświetlana, jeśli niczego nie pobrano.

Księgarnia

Nowe książki można kupować w Księgarni. Możesz przeglądać nowe i popularne tytuły, a także sprawdzać rankingi aplikacji Książki i gazety New York Times. Możesz też stuknąć ikonę ikona Przeglądaj kategorie w prawym górnym rogu, aby przeglądać gatunki, takie jak Starsza młodzież, Literatura faktu lub Komiksy i powieści graficzne.

Czytanie fragmentu książki

Aby przeczytać fragment książki (jeśli jest dostępny), stuknij dowolną książkę w celu wyświetlenia odpowiedniej strony produktowej, a następnie stuknij ikonę  FRAGMENT poniżej przycisku z ceną.

Możesz też słuchać fragmentów książek audio: stuknij dowolną książkę audio, a następnie stuknij ikonę  PODGLĄD poniżej przycisku z ceną.

Książki audio

Na tej karcie widoczne są książki audio, które są dostępne w Księgarni. Przeglądaj nowe i popularne tytuły, a także sprawdzaj rankingi aplikacji Książki. Możesz także stuknąć ikonę ikona Przeglądaj kategorie w prawym górnym rogu, aby przeglądać gatunki, takie jak Dzieci i starsza młodzież lub Samorozwój. Stuknij opcję Świetni narratorzy, aby wyświetlić książki audio nagrane z pełną obsadą lub przez znane postacie. Dowiedz się więcej na temat książek audio.


Książki audio nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Szukaj

Użyj tej karty, aby wyszukać określone tytuły, autorów, narratorów itp. Wyniki wyszukiwania będą zawierać zarówno rzeczy już znajdujące się w bibliotece, jak i książki oraz książki audio dostępne do zakupu w Księgarni.


Telefon iPhone X z otwartą książką w aplikacji Książki z otwartym menu Wygląd w prawym górnym rogu.

Czytanie książek

Stuknij dowolną książkę, aby ją otworzyć i rozpocząć czytanie. Po zamknięciu książki aplikacja Książki zapamiętuje miejsce, w którym zakończono czytanie, i powraca do tego miejsca po ponownym rozpoczęciu czytania.

Księgarnia umożliwia czytanie fragmentów książek.

Wyświetlanie lub ukrywanie elementów sterujących

Podczas czytania stuknij środkową część urządzenia, aby otworzyć elementy sterujące u góry ekranu.

  • Stuknij ikonę ikona Biblioteka, aby zamknąć książkę i wrócić do biblioteki.
  • Stuknij ikonę ikona Spis treści, aby wyświetlić spis treści. W tym miejscu możesz również przejść do dowolnej zakładki lub notatki.
  • Stuknij ikonę ikona Wygląd, aby zmienić wygląd strony. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki, przełączyć na inny kolor tła (również ciemny), włączyć motyw Autom. tryb nocny* lub wyłączyć opcję Widok przewijania, aby przesuwać palcem między stronami.
  • Stuknij ikonę ikona Szukaj, aby znaleźć w książce określone słowo lub numer strony.
  • Stuknij ikonę ikona Wyłączona zakładka strony, aby zachować miejsce na później. W niektórych książkach możesz też stuknąć ikonę ikona Wyłączona zakładka strony, aby wyświetlić listę zakładek.


* Włączenie motywu Autom. tryb nocny zapewnia automatyczną zmianę biblioteczki, koloru strony i jasności podczas korzystania z aplikacji Książki przy słabym oświetleniu. (Nie wszystkie książki obsługują motyw Autom. tryb nocny).

Robienie notatek

Wykorzystaj w pełni książkę bez opuszczania aplikacji Książki. Dotknij i przytrzymaj dowolne słowo w książce, aby otworzyć narzędzie zaznaczania tekstu. Stuknij opcję Definicja, aby wyświetlić definicję słowa i inne sugestie z Internetu. Stuknij opcję Wyróżnienie, aby łatwiej znaleźć później zaznaczenie, lub opcję Notatka, aby wyróżnić zaznaczenie i dodać notatki.

Aby znaleźć notatki w późniejszym momencie, może być konieczne przejście do różnych miejsc w zależności od książki. W przypadku większości książek należy stuknąć ikonę ikona Spis treści, a następnie stuknąć opcję Notatki. W niektórych książkach wystarczy stuknąć ikonę ikona Notatki.

Więcej sposobów czytania


Pobieranie lub usuwanie zawartości

Jeśli chcesz czytać książkę lub słuchać książki audio bez połączenia z siecią Wi-Fi lub Internetem, możesz pobrać ją na urządzenie z systemem iOS lub komputer. Możesz też usuwać rzeczy ze swoich urządzeń.

 

Telefon iPhone X z aplikacją Książki otwartą na karcie Biblioteka i wyróżnioną ikoną chmury

Pobieranie książek i książek audio

Aby pobrać książkę, znajdź rzecz w bibliotece i stuknij ikonę ikona Chmura poniżej okładki książki. Jeśli książka stanowi część serii, otwórz najpierw serię, a następnie pobierz określoną książkę.

Jeśli ikona ikona Chmura lub ikona Pobieranie z chmury nie jest widoczna, książka została już pobrana na urządzenie.

Aby pobrać książkę audio, stuknij kartę Czytane, a następnie stuknij ikonę swojego profilu. W sekcji Moje zakupy stuknij pozycję Książki audio, a następnie znajdź książkę audio, którą chcesz pobrać. Stuknij ikonę ikona Pobieranie z chmury, aby ponownie pobrać wcześniejszy zakup.

Usuwanie książek, książek audio i plików PDF

Stuknij ikonę ikona Więcej poniżej rzeczy, wybierz opcję Usuń, a następnie wybierz opcję Usuń pobraną rzecz. Jeśli chcesz całkowicie usunąć zakupioną książkę z biblioteki, stuknij opcję Ukryj książkę.

Jeśli rzecz stanowi część serii, najpierw otwórz serię, aby usunąć tę rzecz. Może także być widoczna opcja Usuń wszędzie, jeśli plik PDF lub inny element został dodany do biblioteki ze źródła innego niż Księgarnia.


Zmienianie ustawień

Aby kontrolować niektóre ustawienia aplikacji Książki na urządzeniu z systemem iOS, należy włączyć usługę iCloud Drive: wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie włącz opcje iCloud Drive i Książki. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Książki.

W sekcji Synchronizuję możesz zmienić poniższe ustawienia:

  • Włącz opcję Czytane, aby synchronizować postęp czytania, bieżącą książkę, notatki i zakładki przy użyciu konta iCloud. Opcja Czytane umożliwia synchronizację tylko z innymi urządzeniami z systemem iOS, a nie z komputerem Mac.
  • Włącz opcję iCloud Drive, aby synchronizować pliki PDF, pliki EPUB i książki utworzone przy użyciu aplikacji iBooks Author, których nie kupiono w Księgarni, ale które zostały dodane do biblioteki na różnych urządzeniach.

W sekcji Dostęp (Książki) włącz opcję Dane sieci kom., aby przesyłać strumieniowo książki, gdy telefon iPhone lub iPad jest połączony z Internetem przez połączenie komórkowe i używa danych sieci komórkowej.

Można również zmieniać ustawienia w aplikacji Książki. Stuknij kartę Czytane, a następnie stuknij ikonę ikona Profil lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu. W tym miejscu można ponownie pobrać zakupy i uzyskać dostęp do zakupów rodzinnych, a także zrealizować karty upominkowe lub kod.


Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: