Czytanie książek i innej zawartości w aplikacji Apple Books

Czytaj i słuchaj swojej osobistej biblioteki i odkrywaj nowych autorów w aplikacji Książki na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac.

 

Ikona aplikacji Książki w systemie iOS

Odkrywaj nowe ulubione książki i powiększaj swoją kolekcję w aplikacji Apple Books. Aplikacji Książki możesz używać na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch z zainstalowaną najnowszą wersją systemu iOS lub na komputerze Mac z zainstalowaną najnowszą wersją systemu macOS.

Kupowanie książek i książek audio może nie być możliwe w Twoim kraju lub regionie, ale możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych książek w domenie publicznej. Dowiedz się, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Poznawanie aplikacji Książki

Na telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch nawigację w aplikacji Książki umożliwiają karty znajdujące się u dołu ekranu.

Na komputerze Mac można przeglądać bibliotekę przy użyciu przycisków u góry okna. Aby kupować książki, kliknij przycisk Księgarnia w lewym górnym rogu.

Karta Czytane

Czytane

Na tej karcie masz szybki dostęp do ostatnio czytanej książki lub ostatnio słuchanej książki audio. Widoczne są także elementy dodane do listy Chcę przeczytać i rekomendacje na podstawie Twojej historii czytania.

Ta karta nie jest dostępna w aplikacji Książki na komputerze Mac.

Biblioteka

Biblioteka zawiera wszystkie książki, serie książek, pliki PDF i książki audio kupione w Księgarni lub dodane do zbioru. Stuknij opcję Zbiory, aby wyświetlić tylko określony typ mediów. Aby uporządkować książki ręcznie, stuknij opcję Nowy zbiór, a następnie dodaj książki z biblioteki.

Na komputerze Mac książki można znaleźć w aplikacji iTunes.

Księgarnia

Nowe książki można kupować w Księgarni. Możesz przeglądać nowe i popularne tytuły, a także sprawdzać rankingi Apple Books i New York Timesa. Możesz też stuknąć przycisk przycisk Przeglądaj kategorie w prawym górnym rogu, aby przeglądać gatunki, takie jak Starsza młodzież, Literatura faktu lub Komiksy i powieści graficzne.

Książki audio

Na tej karcie można znaleźć książki audio, które są dostępne w Księgarni. Przeglądaj nowe i popularne tytuły, a także sprawdzaj rankingi Apple Books. Możesz także stuknąć przycisk przycisk Przeglądaj kategorie w prawym górnym rogu, aby przeglądać gatunki, takie jak Dla dzieci i młodzieży lub Samorozwój. Stuknij opcję Świetni narratorzy, aby wyświetlić książki audio nagrane z pełną obsadą lub przez znane postacie. Dowiedz się więcej na temat książek audio.

Na komputerze Mac książki można znaleźć w aplikacji iTunes.

Książki audio nie są dostępne we wszystkich krajach i regionach. Dowiedz się więcej o tym, jaka zawartość jest dostępna w danym kraju lub regionie.

Wyszukiwanie

Użyj tej karty, aby wyszukać określone tytuły, autorów, narratorów itp. Wyniki wyszukiwania będą zawierać zarówno rzeczy już znajdujące się w bibliotece, jak i książki oraz książki audio dostępne do zakupu w Księgarni.


Telefon iPhone X z otwartą książką w aplikacji Książki z otwartym menu Wygląd w prawym górnym rogu.

Czytanie książek

Stuknij dowolną książkę, aby ją otworzyć i rozpocząć czytanie. Jeśli chcesz przeczytać fragment książki, przejdź do odpowiedniej strony produktu w Księgarni i stuknij opcję Fragment. Aplikacja Książki zapamiętuje miejsce, w którym zakończono czytanie, i powraca do tego miejsca po ponownym rozpoczęciu czytania.

Podczas czytania stuknij stronę, aby wyświetlić menu nawigacji.

 • Stuknij przycisk przycisk Biblioteka, aby zamknąć książkę i wrócić do biblioteki.
 • Stuknij przycisk przycisk Spis treści, aby wyświetlić spis treści. W tym miejscu możesz również przejść do dowolnej zakładki lub notatki.
 • Stuknij przycisk przycisk Wygląd, aby zmienić wygląd strony. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar czcionki, przełączyć na ciemne tło lub wyłączyć opcję Widok przewijania, aby przesuwać palcem między stronami. 
 • Stuknij przycisk przycisk Szukaj, aby znaleźć w książce określone słowo lub numer strony.
 • Stuknij przycisk przycisk Wyłączona zakładka strony, aby zachować miejsce na później.

Robienie notatek

Wykorzystaj w pełni książkę bez opuszczania aplikacji Książki. Dotknij i przytrzymaj dowolne słowo w książce, aby otworzyć narzędzie zaznaczania tekstu. Stuknij opcję Definicja, aby wyświetlić definicję słowa i inne sugestie z Internetu. Stuknij opcję Wyróżnienie, aby łatwiej znaleźć później zaznaczenie, lub opcję Notatka, aby wyróżnić zaznaczenie i dodać notatki.

Aby znaleźć notatki w późniejszym momencie, może być konieczne przejście do różnych miejsc w zależności od książki. W przypadku większości książek należy stuknąć przycisk przycisk Spis treści, a następnie stuknąć opcję Notatki. W niektórych książkach wystarczy stuknąć przycisk Notatki .

Więcej sposobów czytania


Pobieranie lub usuwanie zawartości

Jeśli chcesz czytać książkę lub słuchać książki audio bez połączenia z siecią Wi-Fi lub Internetem, możesz pobrać ją na urządzenie z systemem iOS lub komputer. Możesz też usuwać rzeczy ze swoich urządzeń.


Telefon iPhone X z aplikacją Książki otwartą na karcie Biblioteka i wyróżnioną ikoną chmury

Pobieranie książek i książek audio

Aby pobrać książkę, wykonaj następujące czynności:

 • Na urządzeniu z systemem iOS: znajdź rzecz w bibliotece i stuknij przycisk przycisk Chmura poniżej okładki książki. Jeśli książka stanowi część serii, otwórz najpierw serię, a następnie pobierz określoną książkę.
 • Na komputerze Mac: znajdź rzecz w bibliotece i kliknij przycisk przycisk Pobieranie z chmury w prawym górnym rogu.

Jeśli przycisk przycisk Chmura lub przycisk Pobieranie z chmury nie jest widoczny, książka została już pobrana na urządzenie.

Aby pobrać książkę audio, wykonaj następujące czynności:

 • Na urządzeniu z systemem iOS: stuknij kartę Czytane, a następnie stuknij ikonę swojego profilu. W sekcji Moje zakupy stuknij pozycję Książki audio, a następnie znajdź książkę audio, którą chcesz pobrać. Stuknij przycisk przycisk Pobieranie z chmury, aby ponownie pobrać wcześniejszy zakup.
 • Na komputerze Mac: użyj aplikacji iTunes, aby ponownie pobrać wcześniejszy zakup.

Usuwanie książek, książek audio i plików PDF

 • Na urządzeniu z systemem iOS stuknij przycisk przycisk Więcej poniżej rzeczy, wybierz opcję Usuń, a następnie wybierz opcję Usuń pobraną rzecz.
 • Na komputerze Mac kliknij rzecz z naciśniętym klawiszem Control lub kliknij ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Usuń pobraną rzecz.

Jeśli rzecz stanowi część serii, najpierw otwórz serię, aby usunąć tę rzecz. Może także być widoczna opcja Usuń wszędzie, jeśli plik PDF lub inny element został dodany do biblioteki ze źródła innego niż Księgarnia.


Zmienianie ustawień

Aby kontrolować niektóre ustawienia aplikacji Książki na urządzeniu z systemem iOS, należy włączyć usługę iCloud Drive: wybierz kolejno opcje Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud, a następnie włącz opcje iCloud Drive i Książki. Następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Książki.

W sekcji Synchronizuję możesz zmienić poniższe ustawienia:

 • Włącz opcję Czytane, aby synchronizować postęp czytania, bieżącą książkę, notatki i zakładki przy użyciu konta iCloud. Opcja Czytane umożliwia synchronizację tylko z innymi urządzeniami z systemem iOS, a nie z komputerem Mac.
 • Włącz opcję iCloud Drive, aby synchronizować pliki PDF, pliki EPUB i książki utworzone przy użyciu aplikacji iBooks Author, których nie kupiono w Księgarni, ale które zostały dodane do biblioteki na różnych urządzeniach.

W sekcji Dostęp (Książki) włącz opcję Dane sieci kom., aby przesyłać strumieniowo książki, gdy telefon iPhone lub iPad jest połączony z Internetem przez połączenie komórkowe i używa danych sieci komórkowej.

Można również zmieniać ustawienia w aplikacji Książki. Stuknij kartę Czytane, a następnie stuknij przycisk przycisk Profil lub swoje zdjęcie w prawym górnym rogu. W tym miejscu można ponownie pobrać zakupy i uzyskać dostęp do zakupów rodzinnych, a także zrealizować karty upominkowe lub kod.

Na komputerze Mac włącz najpierw usługę iCloud Drive: wybierz kolejno opcje menu Apple () > Preferencje systemowe. Kliknij ikonę iCloud i wybierz opcję iCloud Drive. Następnie otwórz aplikację Książki i wybierz kolejno opcje Książki > Preferencje z menu na górze ekranu komputera. Wybierz opcję Synchronizuj zbiory, zakładki i wyróżnienia między urządzeniami, aby synchronizować zawartość z innymi urządzeniami.


Więcej informacji

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: