De trilmodus van een iPhone activeren of het belsignaal in- of uitschakelen

De belsignaalschakelaar bevindt zich aan de linkerkant van de iPhone. U kunt deze gebruiken om te bepalen welke geluiden u via de luidspreker van de iPhone wilt afspelen.

Het belsignaal of de stille modus in- of uitschakelen op een iPhone

Als het belsignaal is ingeschakeld, hoort u beltonen en waarschuwingen. In de stille modus hoort u deze niet, maar de iPhone kan wel nog geluid afspelen, bijvoorbeeld wanneer u muziek of video's afspeelt.

Het belsignaal inschakelen

U schakelt het belsignaal van de iPhone in door de schakelaar zodanig te verplaatsen dat u geen oranje streep ziet. 

De stille modus inschakelen

U schakelt de stille modus van de iPhone in door de schakelaar zodanig te verplaatsen dat u een oranje streep ziet. 

 

Zo wijzigt u de beltoon, de geluiden en het trilpatroon

 1. Op een iPhone 7 of nieuwer gaat u naar 'Instellingen' > 'Horen en voelen'. Op oudere iPhone-modellen gaat u naar 'Instellingen' > 'Geluiden'.
 2. Kies wat u wilt aanpassen, bijvoorbeeld 'Beltoon' of 'Nieuwe e-mail'.
 3. Tik op de gewenste meldingstoon. U kunt ook tikken op 'Trillen' en een trilpatroon kiezen of een nieuwe trilling maken.

iPhone waarop wordt getoond hoe u beltonen wijzigt

 

Het volume van beltonen en meldingstonen regelen met de knoppen

Als u het volume van de beltoon en de meldingen los van dat van andere apps wilt regelen, schakelt u 'Wijzig met knoppen' uit. Vervolgens moet u het volume van beltonen en meldingstonen handmatig aanpassen in 'Instellingen' > 'Horen en voelen' of 'Instellingen' > 'Geluiden'.

Kiezen wanneer uw apparaat moet trillen

 1. Op een iPhone 7 of nieuwer gaat u naar 'Instellingen' > 'Horen en voelen'. Op oudere iPhone-modellen gaat u naar 'Instellingen' > 'Geluiden'.
 2. U kunt kiezen of u de iPhone wilt laten trillen wanneer het belsignaal of de stille modus is ingeschakeld. Als u beide instellingen uitschakelt, trilt de iPhone niet.

Een aangepast trilpatroon maken

 1. Ga naar 'Instellingen' > 'Horen en voelen' of 'Instellingen' > 'Geluiden'. 
 2. Selecteer een optie onder 'Geluiden en trillingspatronen'. 
 3. Tik op 'Trillen' en vervolgens op 'Maak nieuwe trilling'.
 4. Tik op het scherm om een patroon te maken en tik vervolgens op 'Stop'.
 5. Tik op 'Speel af' om het trilpatroon te testen.
 6. Tik op 'Bewaar' en geef het patroon een naam. U kunt ook tikken op 'Neem op' om het aangepaste trilpatroon opnieuw te maken.
Publicatiedatum: