Χρήση της λειτουργίας Υπαγόρευση στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπαγόρευση αντί για το πληκτρολόγιο για να εισάγετε κείμενο με πολλές εφαρμογές και λειτουργίες που χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο του iOS.

Σε iPhone 6s ή νεότερο μοντέλο και iPad, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπαγόρευση χωρίς να είστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Προηγούμενα μοντέλα iPhone και iPad απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο.1

     

Υπαγόρευση κειμένου

Για να εισαγάγετε κείμενο, πατήστε το μικρόφωνο στο πληκτρολόγιο και αρχίστε να μιλάτε. Καθώς μιλάτε, το κείμενο εμφανίζεται στην οθόνη. Για να ολοκληρώσετε, σταματήστε να μιλάτε και πατήστε το πληκτρολόγιο iPhone στο πληκτρολόγιο.

Αν η λειτουργία υπαγόρευσης δεν άκουσε καλά μια λέξη, θα δείτε μια μπλε γραμμή κάτω από τη μεταγραμμένη λέξη, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητά της. Για να κάνετε διορθώσεις, πατήστε την υπογραμμισμένη λέξη και επιλέξτε τη σωστή ορθογραφία. Για να αντικαταστήσετε μια λέξη, πατήστε τη δύο φορές, πατήστε το μικρόφωνο, στη συνέχεια πείτε την ξανά και πατήστε το πληκτρολόγιο iPhone

Για να αντικαταστήσετε μια ενότητα, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντικαταστήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το μικρόφωνο και μιλήστε ξανά. Για να προσθέσετε νέο κείμενο, πατήστε στο σημείο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το νέο κείμενο, πατήστε το μικρόφωνο και, στη συνέχεια, μιλήστε ξανά.

Χρήση σημείων στίξης και μορφοποίησης

Μπορείτε να προσθέτετε σημεία στίξης υπαγορεύοντάς τα. Για παράδειγμα, η φράση «Γιάννη κόμμα η επιταγή είναι στο γραμματοκιβώτιο θαυμαστικό» γίνεται «Γιάννη, η επιταγή είναι στο γραμματοκιβώτιο!».

Ακολουθούν μερικές συχνές εντολές για σημεία στίξης και μορφοποίηση που μπορείτε να χρησιμοποιείτε:

  • Εισαγωγικά/κλείσιμο εισαγωγικών: άνοιγμα και κλείσιμο εισαγωγικών
  • Νέα παράγραφος: έναρξη νέας παραγράφου
  • Νέα γραμμή: έναρξη νέας γραμμής
  • Κεφαλαία: η επόμενη λέξη εμφανίζεται με κεφαλαίους χαρακτήρες
  • Ενεργοποίηση κεφαλαίων/απενεργοποίηση κεφαλαίων: κάνει τον πρώτο χαρακτήρα κάθε λέξης κεφαλαίο
  • Χαμογελαστούλης: εισάγει :-)
  • Στενοχωρημένος: εισάγει :-(
  • Κλείσιμο ματιού: εισάγει ;-)
  1. Δεν υποστηρίζουν όλες οι γλώσσες υπαγόρευση εκτός σύνδεσης.
Ημερομηνία δημοσίευσης: