Visning af en skærmskåner på din Mac-computer

Du kan indstille din Mac-computer til at vise en skærmskåner manuelt eller automatisk efter en periode uden aktivitet.

Vælg en skærmskåner

Din Mac-computer indeholder en række skærmskånere med billeder, tekst, kunst fra iTunes- og fotobiblioteket m.m. 

  1. Vælg Systemindstillinger i Apple-menuen, og klik på Skrivebord & skærmskåner.
  2. Klik på fanen Skærmskåner. Skærmskånerne vises i venstre side af vinduet, og til højre ses en eksempelvisning af den valgte skærmskåner.
  3. Klik på en skærmskåner for at vælge den. Hvis du vil se et eksempel på hele skærmen, skal du placere markøren over eksempelvisningen og klikke på knappen Eksempel i ruden.

Hvis du vil oprette en skærmskåner som et lysbilledshow, skal du vælge en af indstillingerne for lysbilledshow, f.eks. Flydende, Genskin, Origami eller Brikker. Derefter skal du bruge lokalmenuen Kilde til at vælge dine egne billeder eller en af de indbyggede lysbilledshowsamlinger.

Vælg hvornår og hvordan skærmskåneren skal starte

Brug lokalmenuen "Start efter" til at vælge, hvor længe din Mac-computer skal være inaktiv, før skærmskåneren starter. Hvis du ikke vil starte en skærmskåner, skal du vælge Aldrig.

Knappen Aktive hjørner gør det muligt at starte eller stoppe skærmskåneren eller sætte skærmen på vågeblus ved at flytte markøren til en af skærmens hjørner. Vælg en af mulighederne i lokalmenuen for det ønskede hjørne.

Angiv brug af adgangskode efter skærmskåneren starter

Du kan indstille din Mac-computer til at kræve brug af din loginadgangskode for at låse skærmen op, når skærmskåneren er startet:

  1. Vælg Systemindstillinger i Apple-menuen, og klik derefter på Sikkerhed & anonymitet.
  2. Klik på fanen Generelt.
  3. Vælg den indstilling, der kræver brug af adgangskode efter start af vågeblus eller skærmskåner.

Sluk skærmen, eller sæt den på vågeblus

Mac-computeren bruger sin processor, sit grafikkort og skærmen, når der vises en skærmskåner. Hvis du vil spare energi, kan du bruge indstillingerne i Energibesparelse til at angive, hvor længe Mac-computeren skal være inaktiv, før skærmen slukkes eller skifter til vågeblus.

  1. Vælg Systemindstillinger i Apple-menuen, og klik på Energibesparelse.
  2. Brug mærket til at vælge en periode uden aktivitet. Hvis du indstiller skærmen til at slukke, før skærmskåneren starter, starter skærmskåneren ikke efter den valgte periode uden aktivitet.

Hvis du bruger en bærbar computer, f.eks. MacBook Pro, kan du indstille forskellige perioder, afhængigt af om du bruger batteriet eller strømforsyningen.

Oplysninger om produkter, der ikke er fremstillet af Apple, eller selvstændige websteder, der ikke er styret eller testet af Apple, er ikke udtryk for anbefalinger eller godkendelser fra Apples side. Apple påtager sig intet ansvar med hensyn til udvalget af disse produkter, produkternes funktionsevne eller brugen af produkterne. Apple giver ingen garanti for, at indholdet på websteder, som Apple ikke står bag, er pålideligt og præcist. Det er forbundet med en naturlig risiko at bruge internettet. Kontakt producenten for at få yderligere oplysninger. Andre virksomheds- og produktnavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere.

Udgivelsesdato: