Brug af Energibesparelse på din Mac

Læs mere om din Mac-computers energibesparende funktioner, f.eks. Vågeblus og Power Nap.

Sæt Mac-computeren på vågeblus

Du kan spare strøm ved at indstille din Mac til vågeblus, når du ikke bruger den. Når din Mac er indstillet til vågeblus, bruger den mindre strøm. Og når du aktiverer din Mac fra vågeblus, så starter den hurtigere, end hvis den havde været lukket.

Gør et af følgende for at indstille din Mac til vågeblus med det samme:

  • Vælg Apple-menuen () > Vågeblus.
  • Hvis du bruger en bærbar Mac, skal du lukke den indbyggede skærm.
  • Tryk på Kommando (⌘)–Skub medie ud (⏏).*
  • Tryk på afbryderknappen på computeren.*

*Disse muligheder gælder ikke MacBook Pro-modeller med Touch ID.

Juster indstillinger i Energibesparelse

Når din Mac har været inaktiv i et stykke tid, slukker macOS automatisk for funktioner, der ikke bruges. Når computeren skal udføre en opgave, aktiveres de pågældende komponenter igen.

Du kan justere strømrelaterede indstillinger under Systemindstillinger i vinduet Energibesparelse:

  1. Vælg Apple-menuen > Systemindstillinger.
  2. Klik på Energibesparelse.

Vågeblus for skærm

Du kan angive, hvor længe der skal gå, før din Mac skal indstille skærmen til vågeblus. Det kan være praktisk at slå skærmen fra, hvis computeren udfører en opgave (f.eks. afspiller musik), men du ikke behøver at bruge skærmen til noget.

Når du indstiller skærmen til vågeblus, stopper videosignalet til alle interne og eksterne skærme. For Apple-skærme og indbyggede skærme betyder dette også, at LCD-skærmens baggrundslys slukkes for at spare på strømmen.

Når skærmen skifter til vågeblus, bliver den mørkere eller slukkes, men apps, der stadig arbejder på din Mac, forbliver aktive. Hvis din skærm har en strømindikator, viser den muligvis, at skærmen er i strømbesparende funktion. Du aktiverer skærmen igen ved at bevæge musen, røre ved pegefeltet eller trykke på en tast på tastaturet.

Sæt harddiske på vågeblus, når det er muligt

Dette slukker harddiskmotoren, når drevet ikke bruges til læsning eller skrivning af arkiver. SSD-drev (Solid-State Drive) har ingen bevægelige dele, så denne indstilling påvirker ikke Mac-computere, der kun bruger SSD'er til arkivering af data. 

Du kan overveje at fjerne markeringen af indstillingen, hvis du har et indbygget eller eksternt drev (ikke SSD), og hvis du bruger apps – f.eks. professionel lyd- eller videoredigeringssoftware – der fungerer bedst med kontinuerlig læse- og skriveadgang til harddisken.

Afbryd vågeblus ved netværksadgang

Marker denne indstilling, hvis computeren automatisk skal afbryde vågeblus, når nogen får adgang til de delte ressourcer, f.eks. delte printere eller iTunes-spillelister.

Indstillingen gælder kabelforbindelser fra andre computere, f.eks. Ethernet-forbindelser. Den gælder også Wi-Fi-forbindelser, hvis du bruger en korrekt konfigureret AirPort-base. Nogle opgaver kan forhindre computeren i at skifte til vågeblus, når den ikke bruges.

Slå Power Nap til

Power Nap gør det muligt for din Mac at afbryde vågeblus, når der skal udføres opgaver som tjek af e-mail eller softwareopdateringer.

Når Power Nap er aktiveret, forbliver Mac-computerens skærme og anden hardware slukket for at spare på strømmen, når enhederne ikke bruges til de pågældende opgaver. Når din Mac er færdig, skifter den automatisk til vågeblus for at spare strøm.

Hvis din Mac ikke selv skal afbryde vågeblus for at udføre de pågældende opgaver, kan du fjerne markeringen af indstillingen.

Flere muligheder

Der er muligvis flere indstillinger under Energibesparelse, afhængigt af, om du bruger en stationær eller bærbar Mac.

iMac, Mac Pro og Mac mini

Når du bruger en stationær Mac, kan du bestemme, hvornår computeren, skærmen og harddiskene skal skifte til vågeblus for at spare strøm.

Følgende indstillinger findes på iMac og Mac Pro:

Følgende indstillinger findes på Mac mini:

Sluk skærmen

På nogle stationære Mac-computere kan du indstille, hvor længe der skal gå, før computeren skal skifte til laveste strømforsyningsfunktion. Denne indstilling adskiller sig fra Vågeblus for skærm, fordi andre dele af computeren også skifter til vågeblus.

Hvis du indstiller computeren til aldrig at gå på vågeblus ved hjælp af dette mærke, forbliver skærmen og andre computerelementer i en tilstand med fuld strømforsyning.

Start automatisk efter strømafbrydelse

Du kan indstille din stationære Mac til at genstarte automatisk, hvis strømmen afbrydes. Hvis der f.eks. er strømsvigt, eller nogen ved et uheld fjerner strømkablet ud, starter computeren af sig selv, når strømmen tilsluttes igen.

Du kan automatisk genåbne vinduer, apps og dokumenter på din Mac, når den er genstartet – dette kan være praktisk, hvis computeren er indstillet til at udføre opgaver uden brugerhandling.

MacBook Pro, MacBook Air og MacBook

På nogle bærbare Mac-computere er indstillingerne tilgængelige, når computeren kører på batteri, og andre er tilgængelige, når computerne er tilsluttet stikkontakt. Du kan f.eks. indstille computeren til aldrig at skift til vågeblus, når den er tilsluttet en stikkontakt. Men når den kører på batteri, vil du måske have, at den skifter til vågeblus efter kun ganske kort tid uden brugerhandling – dette forbedrer batteriet.

Gå til vinduet med indstillinger for Energibesparelse, og vælg fanen Batteri eller Strømforsyning:

 

Automatisk skift af grafikfunktion

Indstillingen Automatisk skift af grafikfunktion vises på bærbare Mac-computere, der har mere end én indbygget grafikchip. Når dette er valgt, bruger computeren sin strømbesparende grafikchip til opgaver som tekstredigering for at spare strøm. Til mere krævende opgaver, f.eks. spil eller videokomprimering, skifter macOS automatisk til en anden og mere kompleks grafikchip.

Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, bruger computeren altid grafikchippen med den højeste ydelse og bruger dermed også mere strøm.

Andre typer vågeblus

Nogle Mac-computere skifter til en særlig type vågeblus, når de har været passive i lang tid – på den måde sparer de endnu mere strøm.

Standby-funktion

macOS indeholder en dyb vågeblusfunktion til Mac-computere, der starter fra en indbygget SSD – den dybe vågeblusfunktion kaldes Standby-funktion.

Mac-computere fra 2013 eller senere skifter til standby, når de har været passive i tre timer. Tidligere modeller skifter til standby efter lidt over en time på vågeblus. Under standby arkiveres tilstanden for din session på flash-lageret (SSD). Derefter afbrydes strømmen til nogle hardwaresystemer, f.eks. RAM- og USB-busser.

Standbyfunktionen øger også den tid, en bærbar computer kan være på vågeblus, mens den kører på batteri. En bærbar computer med et fuldt opladet batteri kan være i standbyfunktion i op til 30 dage uden at være sluttet til en stikkontakt.

Sikkert vågeblus

macOS indeholder også en dyb vågeblusfunktion kaldet sikkert vågeblus. Din Mac skifter til sikkert vågeblus, hvis batteriet er ved at løbe tørt, eller hvis computeren ikke bruges i længere tid.

Sikkert vågeblus kopierer indholdet af hukommelsen til dit startdrev og lukker computeren, så du kan starte, hvor du slap uden at miste dit arbejde.

Sikkert vågeblus afbrydes ved at trykke på Mac-computerens afbryderknap. Hvis du bruger en bærbar Mac, og batteriet er ved at løbe tørt, skal du først tilslutte strømforsyningen. 

Når du aktiverer computeren fra sikkert vågeblus, vises en statusindikator. Dette angiver, at det tidligere arkiverede indhold af hukommelsen læses fra startdisken og kopieres tilbage til RAM.

Aktiver din Mac

Gør et af følgende for at aktivere din Mac fra en af vågeblusfunktionerne: 

  • Tryk på computerens afbryderknap.
  • Klik på musen eller pegefeltet. 
  • Åbn låget på din bærbare Mac. 
  • Tryk på en tast på et tilsluttet tastatur.

Hvis du bruger delingsfunktioner på din Mac, kan andre computere, der bruger disse tjenester, muligvis afbryde computerens vågeblus på anmodning.

Oplysninger om produkter, der ikke er produceret af Apple, eller uafhængige websteder, der ikke styres eller testes af Apple, leveres uden Apples anbefaling eller godkendelse. Apple påtager sig intet ansvar, hvad angår valg, ydeevne eller brug af websteder eller produkter fra andre producenter. Apple giver ingen erklæringer med hensyn til nøjagtigheden eller pålideligheden af websteder fra andre producenter. Kontakt producenten for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: