Nahrávání hlasových záznamů na iPhonu a iPodu touch

Hlasové záznamy můžete nahrávat vestavěným mikrofonem zařízení, drátovými nebo Bluetooth sluchátky anebo kompatibilním mikrofonem. Potom je můžete dál upravovat a sdílet.

Aplikace Diktafon

Diktafon nahrává záznamy pomocí vestavěného mikrofonu zařízení. Pokud chcete kvalitnější stereo zvuk, použijte místo toho externí stereo mikrofon kompatibilní s vaším iPhonem. 

Diktafon na iPhonu     

Jak nahrát hlasový záznam

 1. Otevřete aplikaci Diktafon nebo požádejte Siri, aby ji otevřela za vás.* 
 2. Nahrávání zahájíte klepnutím na ikonu červeného kruhu. Pozastavíte ho klepnutím na ikonu červeného kruhu v černém čtverci. Přečtěte si, jak upravovat záznamy.
 3. Až skončíte, klepněte na Hotovo. 
 4. Pojmenujte záznam a klepněte na Uložit. 

Chcete záznam sdílet s přáteli nebo ho uložit někam jinam? Klepněte na něj a potom klepněte na . Jestli chcete záznam poslat kamarádovi, vyberte způsob sdílení, třeba Zprávy nebo aplikaci sociálních médií. Pokud ho chcete uložit jinam, vyberte možnost jako iCloud Drive nebo Mail.

* Nemůžete aplikaci Diktafon najít? Na ploše přejíždějte prstem doprava, dokud se nahoře nezobrazí vyhledávací pole a potom do vyhledávacího pole zadejte Diktafon. Pořád aplikaci nevidíte? Možná jste ji odstranili. Přečtěte si, jak obnovit odstraněné aplikace.

Úprava hlasového záznamu

Přečtěte si, jak se záznamy dají ořezávat, znova nahrát, jak zobrazit jejich náhled a další.

Přehrávání

Jak poslouchat při upravování

 1. Záznam můžete pozastavit klepnutím na .
 2. Přejeďte na modré čáře prstem doleva nebo doprava, dokud neoznačíte bod, od kterého chcete poslouchat.
 3. Potom klepnutím na  pusťte přehrávání od tohoto bodu.

 

 

Záznam

Jak znova nahrát kus záznamu

 1. Pokud zrovna nahráváte, klepněte na ikonu červeného kruhu v černém čtverci, čímž práci pozastavíte. Jestli chcete upravit uložený záznam, otevřete Diktafon, klepněte na záznam a potom na Upravit.
 2. Přejeďte na modré čáře prstem doleva nebo doprava, dokud nebudete na začátku úseku, který chcete nahrát znova.
 3. Až budete chtít záznam přepsat novou nahrávkou, klepněte na .
 4. Až skončíte, klepněte na ikonu červeného kruhu v černém čtverci.

 


      Upravování hlasových záznamů na iPhonu

Úpravy

Jak oříznout začátek nebo konec záznamu

 1. Pokud chcete záznam upravit při nahrávání, klepnutím na  pozastavte nahrávání. Jestli chcete upravit uložený záznam, otevřete Diktafon, klepněte na záznam a potom na Upravit.
 2. Přejeďte na modré čáře prstem doleva nebo doprava, dokud neoznačíte bod, ve kterém má záznam začínat nebo končit.
 3. Klepněte na . Objeví se dvě červené čáry. Modrá čára se nehýbe.
 4. Pokud chcete oříznout začátek, přetáhněte levou červenou čáru na modrou čáru. Pokud chcete oříznout konec, přetáhněte pravou červenou čáru na modrou čáru.
 5. Klepněte na Oříznout. Akci potvrďte dalším klepnutím na Oříznout.
 6. Klepněte na Hotovo, zadejte název a klepněte na Uložit.

 

Jak smazat kus záznamu

 1. Pokud chcete záznam upravit při nahrávání, klepnutím na  pozastavte nahrávání. Jestli chcete upravit uložený záznam, otevřete Diktafon, klepněte na záznam a potom na Upravit.
 2. Přejeďte na modré čáře prstem doleva nebo doprava, dokud nebudete na začátku úseku, který chcete smazat. 
 3. Klepněte na ikonu modrého čtverce. Objeví se dvě červené čáry. Modrá čára se nehýbe.
 4. Přetáhněte levou červenou čáru na modrou čáru. 
 5. Přetáhněte pravou červenou čáru na konec úseku, který chcete smazat.
 6. Úsek mezi oběma červenými čarami teď smažete tím, že klepnete na Smazat a potom na Smazat z originálu.

 

Mazání

Jak hlasový záznam smazat

 1. Otevřete Diktafon.
 2. Klepněte na záznam, který chcete smazat.
 3. Klepněte na ikonu koše a potom na Smazat [„název“].

 

Datum zveřejnění: