Používání aplikace Diktafon

Na iPhonu, iPadu, iPodu touch a Macu můžete nahrávat hlasové záznamy a potom je upravovat a sdílet.


Diktafon používá při nahrávání mikrofon vestavěný ve vašem zařízení. Pokud chcete kvalitnější stereo zvuk, použijte místo toho externí stereo mikrofon.

   

Jak nahrát hlasový záznam

 1. Otevřete aplikaci Diktafon nebo řekněte Siri, aby ji otevřela za vás.
 2. Nahrávání zahájíte klepnutím nebo kliknutím na tlačítko červeného kolečka. Zastavíte ho dalším klepnutím na tlačítko červeného kolečka. Na iPadu nebo Macu1 klepněte nebo klikněte na tlačítko pozastavení.
 3. Při klepnutí na tlačítko zastavení se záznam automaticky uloží a jako název se použije vaše aktuální poloha.2 Na iPadu nebo Macu klikněte po skončení nahrávání na Hotovo.

Ke svým záznamům se dostanete na každém zařízení, na kterém jste přihlášení k iCloudu stejným Apple ID. Stačí, když v nastaveních iCloudu zapnete na každém zařízení volbu Diktafon.

Nahrané záznamy můžete upravovat.


Úprava hlasového záznamu

V nahraném hlasovém záznamu můžete snadno nahradit vybranou část, oříznout nahrávku nebo některou část smazat.

Nahrazení části záznamu

 1. Klepněte na záznam, který chcete upravit. Klepněte na ikonu tří modrých teček a potom na Upravit záznam. Na iPadu nebo Macu vyberte záznam a potom klepněte nebo klikněte na Upravit.
 2. Přetažením zvukové vlny doleva nebo doprava umístěte modrou přehrávací hlavici na začátek části, kterou chcete nahradit. Na Macu vyberte počáteční bod přesunutím modré přehrávací hlavice na přehledu nahrávky ve spodní části aplikace.
 3. Klepnutím na Nahradit začněte nahrávat přes existující záznam.
 4. Až s nahráváním skončíte, klepněte na tlačítko pozastavení.
 5. Změny uložte klepnutím na Hotovo.

Oříznutí začátku nebo konce záznamu

 1. Klepněte na záznam, který chcete oříznout. Klepněte na ikonu tří modrých teček a potom na Upravit záznam. Na iPadu nebo Macu vyberte záznam a potom klepněte nebo klikněte na Upravit.
 2. Klepněte na . Ve spodním přehledu nahrávky se na obou koncích záznamu zobrazí žluté úchyty se šipkami.
 3. Pokud chcete oříznout začátek, přetáhněte levý žlutý úchyt do místa, kde má nahrávka začínat. Pokud chcete oříznout konec, přetáhněte pravý žlutý úchyt do místa, kde má nahrávka končit.
 4. Klepněte na Oříznout.
 5. Klepněte na Uložit. Až s úpravami nahrávky skončíte, klepněte na Hotovo.

Smazání části záznamu

 1. Klepněte na záznam, který chcete oříznout. Klepněte na ikonu tří modrých teček a potom na Upravit záznam. Na iPadu nebo Macu vyberte záznam a potom klepněte nebo klikněte na Upravit.
 2. Klepněte na . Ve spodním přehledu nahrávky se na obou koncích záznamu zobrazí žluté úchyty se šipkami.
 3. Přetáhněte levý a pravý úchyt tak, aby ohraničovaly úsek nahrávky, který chcete smazat.
 4. Klepněte na Smazat.
 5. Klepněte na Uložit. Až s úpravami nahrávky skončíte, klepněte na Hotovo.

Sdílení záznamu

Chcete záznam sdílet s přáteli nebo ho uložit někam jinam? Klepněte na záznam v seznamu, klepněte na ikonu tří modrých teček a potom na Sdílet. Na iPadu nebo Macu vyberte záznam a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko sdílení ikonu sdílení.

Vyberte způsob sdílení, třeba Zprávy nebo aplikaci sociálních sítí. Pokud chcete záznam uložit jinam, vyberte možnost jako iCloud Drive nebo Mail.

Smazání záznamu

 1. Klepnutím nebo kliknutím vyberte záznam, který chcete smazat.
 2. Klepněte na . Na Macu stiskněte klávesu Delete nebo zvolte Úpravy > Smazat. Záznam se přesune do složky Nedávno smazané.

Ve složce Nedávno smazané zůstávají hlasové záznamy 30 dní a potom se smažou natrvalo. Dokud je záznam ještě ve složce Nedávno smazané, můžete ho obnovit:

 1. V Diktafonu klepněte nebo klikněte na Nedávno smazané.
 2. Klepněte nebo klikněte na záznam, který chcete obnovit.
 3. Klepněte nebo klikněte na Obnovit a potom na Obnovit záznam.

 

1. Diktafon patří v macOS Mojave a novějším mezi výchozí aplikace.

2. Pojmenovávání záznamů podle polohy můžete vypnout na obrazovce Nastavení > Diktafon. Na Macu vyberte Diktafon > Předvolby.

Datum zveřejnění: