iOS: Punktskriftsskärmar som stöds

Med VoiceOver i iOS kan du använda en Bluetooth-aktiverad punktskriftsskärm för att läsa och navigera med VoiceOver. 

Följande lista är en aktuell förteckning över hanterade skärmar som använder iOS på iPhone, iPad och iPod touch. Om du klickar på länken för enheten kommer du till de enhetsspecifika kommandona för navigering med VoiceOver.

Alva

American Printing House for the Blind (APH)

Baum

Eurobraille

Freedom Scientific

GW Micro

Handy Tech

Harpo

HIMS

Humanware

KGS

MDV

Ninepoint Systems

Nippon Telesoft

Optelec

Papenmeier

 

Läs mer

En övergripande lista över vanliga kommandon finns i Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver.

Se till att punktskriftsskärmen använder rätt tabell genom att kontrollera att senaste versionen av iOS är installerad.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: