Använda en Harpo BraillePen 12 Touch-skärm med VoiceOver

När du använder en Harpo BraillePen 12 Touch-skärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Styrspak vänster
Gå till nästa objekt Styrspak höger

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak upp
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak ner

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Markera objekt under fingret Styrspak-åtgärd

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Panorera punktskrift åt vänster Vänster
Panorera punktskrift åt höger Höger

Läs mer

Läs Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Publiceringsdatum: