Använda en Baum SuperVario punktskriftsskärm med iPhone, iPad eller iPod touch

När du använder en Baum SuperVario punktskriftsskärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande kortkommandon.

Följande enhetsspecifika kortkommandon kan användas på dessa skärmar:

  • SuperVario 32
  • SuperVario 40
  • SuperVario 64
  • SuperVario 80
  • SuperVario2

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Styrspak vänster eller D1
Gå till nästa objekt Styrspak höger eller D4
Rulla vänster en sida D2 + D4 + D6
Rulla höger en sida D1 + D3 + D5
Rulla upp en sida D3 + D4 + D5 + D6
Rulla ned en sida D1 + D4 + D5 + D6
Aktivera hemknappen D1 + D2 + D5
Gå till statusfältet D2 + D3 + D4
Gå till Notiscenter  D4 + D6 
Gå till Kontrollcenter D2 + D5
Aktivera Bakåt-knappen om sådan finns D1 + D2
Flytta till det första objektet D1 + D2 + D3
Flytta till det sista objektet D4 + D5 + D6
Säg sidnummer eller rader som visas Säg sidnummer eller rader som visas

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak upp eller D3
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak ned eller D6
Markera föregående vredinställning D2 + D3
Markera nästa vredinställning D5 + D6

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Markera objekt under fingret Styrspak tryck eller D3 + D6
Aktivera volymhöjningsknappen D3 + D4 + D5
Aktivera volymsänkningsknappen D1 + D2 + D6
Aktivera utmatningstangenten D1 + D4 + D6
Aktivera raderingstangenten D1 + D4 + D5
Aktivera returtangenten D1 + D5
Aktivera tabbtangenten D2 + D3 + D4 + D5
Aktivera Skift- och Tabb-tangenterna D1 + D2 + D5 + D6
Klipp ut D1 + D3 + D4 + D6
Kopiera D1 + D4
Klistra in D1 + D2 + D3 + D6
Ångra D1 + D3 + D5 + D6
Gör om D2 + D3 + D4 + D6
Markera text D2 + D5 + D6
Markera alla  D2 + D3 + D5 + D6
Avmarkera text D2 + D3 + D5
Slå på eller av skärmridå D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Ställ in anpassad etikett D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Starta VoiceOver-hjälp D1 + D3

Läser

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Pausa eller fortsätt tal D1 + D2 + D3 + D4
Läs sida från markerat objekt D1 + D2 + D3 + D5
Läs upp sidan från början D2 + D4 + D5 + D6
Slå på eller av tal D1 + D3 + D4

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster D2
Panorera punktskrift åt höger D5
Växla meddelandehistorik D1 + D3 + D5 + D5
Bläddra genom tillgänglig punktskrift D1 + D2 + D4 + D5
Bläddra genom tillgängliga indatalägen för punktskrift D2 + D3 + D6

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: