Använda en Eurobraille Esys 12- eller Esys 24-skärm med VoiceOver

När du använder din Eurobraille Esys 12 eller Esys 24-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda dessa enhetsspecifika kommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Höger joystick vänster
Gå till nästa objekt Höger joystick höger
Rulla vänster en sida Vänster joystick upp
Rulla höger en sida Höger joystick ner

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Höger joystick upp
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Höger joystick ner

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Markera objekt under fingret Höger joystick tryck

Läser

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Pausa eller fortsätt tal Tryck på hjulet till vänster eller hjulet till höger

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Bläddra genom tillgängliga utdatalägen för punktskrift Vänster joystick höger
Panorera punktskrift åt vänster Hjulet till vänster
Panorera punktskrift åt höger Hjulet till höger

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: