Använda en HIMS Braille EDGE 40-skärm med VoiceOver

Med en HIMS Braille EDGE 40-punktskriftsskärm med VoiceOver kan du använda följande enhetsspecifika tangentkommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Vänster fält vänster eller höger fält vänster
Gå till nästa objekt Vänster fält höger eller höger fält höger

Rulla

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Rulla vänster en sida F5
Rulla höger en sida F6
Rulla upp en sida F7
Rulla ned en sida F8

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Flytta till det föregående objektet med hjälp av vredinställningen Vänster fält upp eller höger fält upp
Flytta till det nästa objektet med hjälp av vredinställningen Vänster fält ned eller höger fält ned
Markera föregående vredinställning F1
Markera nästa vredinställning F2

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Panorera punktskrift åt vänster Vänster upp eller höger upp
Panorera punktskrift åt höger Vänster ned eller höger ned
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Växla mellan sammandragen och ej sammandragen punktskrift F3
Växla mellan åtta- och sexpunkters punktskrift F4

Läs mer

Läs Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: