Använda en Freedom Scientific Focus Blue-skärm med VoiceOver

När du använder en Freedom Scientific Focus Blue-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika tangentkommandon.

Du kan använda följande kommandon med dessa Freedom Scientific-skärmar:

  • Focus 14 Blue
  • Focus 80 Blue
  • Focus 40 Blue

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Höger navigering-rocker upp
Gå till nästa objekt Höger navigering-rocker ned
Rulla vänster en sida Höger Rocker upp
Rulla höger en sida Höger Rocker ner
Rulla upp en sida Vänster Rocker upp
Rulla ned en sida Vänster Rocker ner
Aktiverar Bakåt-knappen om sådan finns Vänster väljare

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Vänster navigering-rocker upp
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Vänster navigering-rocker ned

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Tryck snabbt två gånger på det markerade objektet Router rad
Markera objekt under fingret Vänster lägestangent eller höger lägestangent
Starta eller stoppa aktuell plats Höger väljare

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus rad
Panorera punktskrift åt vänster Vänster panorering
Panorera punktskrift åt höger Höger panorering

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över vanliga kommandon. Lär dig vad du ska göra om du har Classic Focus 40 Blue-skärmen.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: