Använda en Alva BC640-skärm med VoiceOver

När du använder din Alva BC640-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande kortkommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Smartpad vänster
Gå till nästa objekt Smartpad höger
Gå till statusfält Smartpad 2
Aktivera Bakåt-knappen om en sådan finns Smartpad 3

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen eTouch 4, Thumb 4 eller Smartpad ner
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen eTouch 2, Thumb 2 eller Smartpad upp

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Tryck snabbt två gånger på det markerade objektet Router rad 1 eller router rad 2
Markera objekt under fingret Smartpad enter eller Thumb 3
Aktivera hemknappen Smartpad 1

Läser

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Pausa eller fortsätt tal Smartpad 4

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Panorera punktskrift åt vänster eTouch 1 eller Thumb 1
Panorera punktskrift åt höger eTouch 3 eller Thumb 5
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus rad 1 eller routerstatus rad 2

Läs mer

Läs Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

Funktionspaketet Perkins-tangenter stöds inte för närvarande.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: