Använda en Handy Tech Braillino-skärm med VoiceOver

När du använder en Handy Tech Braillino-punktskriftsskärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

De här kommandona fungerar med alla Handy Tech Easy Braille-skärmar med serienummer 09307 eller högre. Om din skärm har ett lägre serienummer kanske den inte fungerar med de här kommandona. Du hittar serienumret på informationsfliken i bladet med skärmens inbyggda meny. 

 

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Aktivera raderingstangenten Vänster upp + vänster ned
Aktivera returtangenten Höger upp + höger ned

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster Vänster upp eller höger upp
Panorera punktskrift åt höger Vänster ned eller höger ned

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: