Använda en Handy Tech Basic Braille-skärm med VoiceOver

 När du använder en Handy Tech Basic Braille-skärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kommandon. 

Följande enhetsspecifika kortkommandon kan användas på dessa skärmar:

  • Basic Braille 16
  • Basic Braille 20
  • Basic Braille 32
  • Basic Braille 40
  • Basic Braille 48
  • Basic Braille 64
  • Basic Braille 80

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt 1
Gå till nästa objekt 4
Första objektet 1 + 2 + 3
Sista objektet 4 + 5 + 6
Gå till statusfältet 2 + 3 + 4
Aktivera Bakåt-knappen om en sådan finns 1 + 2

Rulla

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Rulla vänster en sida 2 + 4 + 6
Rulla höger en sida 1 + 3 + 5
Rulla upp en sida 3 + 4 + 5 + 6
Rulla ned en sida 1 + 4 + 5 + 6

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen 3
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen 6
Markera föregående vredinställning 2 + 3
Markera nästa vredinställning 5 + 6

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Markera objekt under fingret 3 + 6
Aktivera hemknappen 1 + 2 + 5
Aktivera raderingstangenten 1 + 4 + 5
Aktivera returtangenten 1 + 5
Aktivera volymhöjningsknappen 3 + 4 + 5
Aktivera volymsänkningsknappen 1 + 2 + 6
Aktivera utmatningstangenten 1 + 4 + 6

Läser

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Läs upp sidan från och med det markerade objektet 1 + 2 + 3 + 5
Läs upp sidan från början 2 + 4 + 5 + 6
Säg sidnummer eller rader som visas 3 + 4

Redigera

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Markera allt 2 + 3 + 4 + 6
Markera text 2 + 5 + 6
Avmarkera text 2 + 3 + 5
Tabb 2 + 3 + 4 + 5
Skift tabb 1 + 2 + 5 + 6
Klipp ut 1 + 3 + 4 + 6
Kopiera 1 + 4
Klistra in 1 + 2 + 3 + 6
Ångra 1 + 3 + 5 + 6
Gör om 2 + 3 + 4 + 6
Ändra ett objekts etikett 1 + 2 + 3 + 4 + 6

Kontroll

VoiceOver Punktskriftskommando
Slå på eller av skärmridå 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Pausa eller fortsätt tal 1 + 2 + 3 + 4
Växla tal av eller på 1 + 3 + 4
VoiceOver-hjälp 1 + 3

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster 2
Panorera punktskrift åt höger 5
Växla meddelandehistorik 1 + 3 + 4 + 5
Nästa utdatamodell 1 + 2 + 4 + 5
Nästa indatamodell 2 + 3 + 6

HandyTech BasicBraille-skärmar har inte Perkins-inmatningstangenter. Därför fungerar de inte med vanliga punktskriftskommandon VoiceOver.

I stället har HandyTech BasicBraille-skärmar sex tangenter som är numrerade från 1 till 6. Tangenterna kan användas för att beräkna vanliga kommandon som användare har med skärmar som har Perkins-inmatningstangenter, till exempel punkt 1 till punkt 8 samt mellanslagstangenten.

 

Publiceringsdatum: