Använda en Humanware Brailliant B 80-skärm med VoiceOver

När du använder en Humanware Brailliant B 80-punktskriftsskärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kommandon för att navigera.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Upp eller C1
Gå till nästa objekt Ned eller C4
Flytta till det första objektet C1 + C2 + C3
Flytta till det sista objektet C4 + C5 + C6
Gå till statusfältet C2 + C3 + C4
Gå till Notiscenter C4 + C6
Gå till Kontrollcenter C2 + C5
Aktiverar Bakåt-knappen om en sådan finns C1 + C2

Rulla

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Rulla vänster en sida C2 + C4 + C6
Rulla höger en sida C1 + C3 + C5
Rulla upp en sida C3 + C4 + C5 + C6
Rulla ned en sida C1 + C4 + C5 + C6

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Upp + Vänster eller C3
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Höger + Ned eller C6
Markera föregående vredinställning C2 + C3
Markera nästa vredinställning C5 + C6

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Markera objekt under fingret C3 + C6
Aktivera hemknappen C1 + C2 + C5
Aktivera raderingstangenten C1 + C4 + C5
Aktivera returtangenten C1 + C5
Aktivera volymhöjningsknappen C3 + C4 + C5
Aktivera volymsänkningsknappen C1 + C2 + C6
Aktiverar utmatningstangenten C1 + C4 + C6

Läser

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Läs upp sidan från och med det markerade objektet C1 + C2 + C3 + C5
Läs upp sidan från början C2 + C4 + C5 + C6
Säg sidnummer eller rader som visas C3 + C4

Redigera

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Markera allt C2 + C5 + C6
Markera text C2 + C3 + C5 + C6
Avmarkera text C2 + C3 + C5
Tabb C2 + C3 + C4 + C5
Skift tabb C1 + C2 + C5 + C6
Klipp ut C1 + C3 + C4 + C6
Kopiera C1 + C4
Klistra in C1 + C2 + C3 + C6
Ångra C1 + C3 + C5 + C6
Gör om C2 + C3 + C4 + C6
Ändra ett objekts etikett C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Kontroll

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Slå på eller av skärmridå C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Pausa eller fortsätt tal C1 + C2 + C3 + C4
Växla tal av eller på C1 + C3 + C4
Starta VoiceOver-hjälp C1 + C3

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster Vänster eller C2
Panorera punktskrift åt höger Höger eller C5
Växla meddelandehistorik C1 + C3 + C4 + C5
Nästa utdatamodell C1 + C2 + C4 + C5
Nästa indatamodell C2 + C3 + C6

Läs mer

En övergripande lista över vanliga kommandon finns i Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: