Använda en Papenmeier Braillex Trio-skärm med VoiceOver

När du använder en Papenmeier Braillex Trio-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika tangentkommandon.

Kontrollera att din skärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt 1 steg vänster eller 2 steg vänster
Gå till nästa objekt 1 steg höger eller 2 steg höger

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen 1 steg upp eller 2 steg upp
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen 1 steg ned eller 2 steg ned

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Tryck snabbt två gånger på det markerade objektet Router

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster Vänster tumme, vänster fram eller vänster bak
Panorera punktskrift åt höger Höger tumme, höger fram eller höger bak

Läs mer

Referera till Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: