Använda en HIMS Smart Beetle-bildskärm med VoiceOver på iPhone, iPad och iPod touch

När du använder en HIMS Smart Beetle punktskriftsskärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kortkommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Aktivera hemknappen F4

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Ångra F3
Aktiverar utmatningstangenten F2

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster Rulla vänster
Panorera punktskrift åt höger Rulla höger

Referera till Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för den övergripande listan över kommandon.

Publiceringsdatum: