Använda en Humanware BrailleConnect 12-skärm med VoiceOver

När du använder en Humanware BrailleConnect 12-punktskriftsskärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Styrspak vänster eller D1
Gå till nästa objekt Styrspak höger eller D4
Rulla vänster en sida D2 + D4 + D6
Rulla höger en sida D1 + D3 + D5
Rulla upp en sida D3 + D4 + D5 + D6
Rulla ned en sida D1 + D4 + D5 + D6
Aktivera hemknappen F1 eller D1 + D2 + D5
Gå till statusfältet F2 eller D2 + D3 + D4
Gå till Notiscenter D4 + D6
Gå till Kontrollcenter D2 + D5
Aktivera Bakåt-knappen om en sådan finns F3 eller D1 + D2
Gå till det första elementet D1 + D2 + D3
Gå till det sista elementet D4 + D5 + D6
Säg sidnummer eller rader som visas D3 + D4

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak upp eller D3
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak ned eller D6
Markera föregående vredinställning D2 + D3
Markera nästa vredinställning D5 + D6

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Markera objekt under fingret Styrspak tryck eller D3 + D6
Aktivera volymhöjningsknappen D3 + D4 + D5
Aktivera volymsänkningsknappen D1 + D2 + D6
Aktivera utmatningstangenten D1 + D4 + D6
Aktivera raderingstangenten D1 + D4 + D5
Aktivera returtangenten D1 + D5
Aktivera tabbtangenten D2 + D3 + D4 + D5
Aktivera Skift- och Tabb-tangenterna D1 + D2 + D5 + D6
Klipp ut D1 + D3 + D4 + D6
Kopiera D1 + D4
Klistra in D1 + D2 + D3 + D6
Ångra D1 + D3 + D5 + D6
Gör om D2 + D3 + D4 + D6
Markera text D2 + D5 + D6
Markera alla D2 + D3 + D5 + D6
Avmarkera text D2 + D3 + D5
Slå på eller av skärmridå D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Ändra ett objekts etikett D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Starta VoiceOver-hjälp D1 + D3

Läser

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Pausa eller fortsätt tal F4 eller D1 + D2 + D3 + D4
Läs upp sidan från och med det markerade objektet D1 + D2 + D3 + D5
Läs upp sidan från början D2 + D4 + D5 + D6
Slå på eller av tal D1 + D3 + D4

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster D2
Panorera punktskrift åt höger D5
Växla meddelandehistorik D1 + D3 + D4 + D5
Bläddra genom tillgängliga utdatalägen för punktskrift D1 + D2 + D4 + D5
Bläddra genom tillgängliga indatalägen för punktskrift D2 + D3 + D6

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: