Använda en Baum VarioUltra-skärm med VoiceOver

När du använder en Baum VarioUltra-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika tangentkommandon.

Följande enhetsspecifika kortkommandon kan användas på dessa skärmar:

  • Baum VarioUltra 20
  • Baum VarioUltra 40

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Styrspak vänster eller D1 
Gå till nästa objekt Styrspak höger eller D4 
Flytta till det första objektet D1 + D2 + D3 
Flytta till det sista objektet D4 + D5 + D6 
Gå till statusfältet D2 + D3 + D4 
Gå till Notiscenter D4 + D6 
Gå till Kontrollcenter D2 + D5
Aktivera Bakåt-knappen om en sådan finns D1 + D2 

Rulla

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Rulla vänster en sida D2 + D4 + D6 
Rulla höger en sida D1 + D3 + D5
Rulla upp en sida D3 + D4 + D5 + D6
Rulla ned en sida D1 + D4 + D5 + D6

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak upp eller D3
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak ned eller D6 
Markera föregående vredinställning D2 + D3 
Markera nästa vredinställning D5 + D6 

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Markera objekt under fingret Styrspak tryck eller D3 + D6 
Aktivera hemknappen D1 + D2 + D5
Aktivera raderingstangenten D1 + D4 + D5 
Aktivera returtangenten D1 + D5 
Aktivera volymhöjningsknappen D3 + D4 + D5
Aktivera volymsänkningsknappen D1 + D2 + D6
Aktivera utmatningstangenten D1 + D4 + D6 

Läser

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Läs upp sidan från och med det markerade objektet D1 + D2 + D3 + D5 
Läs upp sidan från början D2 + D4 + D5 + D6 
Säg sidnummer eller rader som visas D3 + D4

Redigera

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Markera allt  D2 + D3 + D5 + D6
Markera text D2 + D5 + D6 
Avmarkera text D2 + D3 + D5
Tabb D2 + D3 + D4 + D5 
Skift tabb D1 + D2 + D5 + D6 
Klipp ut D1 + D3 + D4 + D6 
Kopiera D1 + D4 
Klistra in D1 + D2 + D3 + D6
Ångra D1 + D3 + D5 + D6 
Gör om D2 + D3 + D4 + D6
Ändra ett objekts etikett D1 + D2 + D3 + D4 + D6

Kontroll

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Slå på eller av skärmridå D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Pausa eller fortsätt tal D1 + D2 + D3 + D4
Växla tal av eller på D1 + D3 + D4 
Starta VoiceOver-hjälp D1 + D3

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus 
Panorera punktskrift åt vänster D2
Panorera punktskrift åt höger D5
Växla meddelandehistorik D1 + D3 + D4 + D5 
Nästa utdataläge D1 + D2 + D4 + D5 
Nästa indataläge D2 + D3 + D6

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: