Använda en MDV MB408L-punktskriftsskärm med VoiceOver

När du använder din MDV MB408L-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda dessa enhetsspecifika tangentkommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Vänster
Gå till nästa objekt  Höger
Aktivera hemknappen F5
Gå till statusfältet F7
Aktivera Bakåt-knappen om en sådan finns F8
Flytta till det första objektet F4
Flytta till det sista objektet F3

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Upp
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Ned
Markera föregående vredinställning Upp + Skift
Markera nästa vredinställning Ned + Skift

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router

Läser

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Pausa eller fortsätt tal F9
Läs upp sidan från och med det markerade objektet F2
Läs upp sidan från början F1

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster Vänster + Skift eller F5
Panorera punktskrift åt höger Höger + Skift eller F0

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över vanliga kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: