Använda Nippon Telesoft/Perkins Seika v4 med VoiceOver

När du använder en Nippon Telesoft/Perkins Seika v4-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du navigera med följande enhetsspecifika tangentkommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt K2
Gå till nästa objekt K3
Aktiverar Bakåt-knappen om det behövs K4
Går till statusfältet K5

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen K6
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen K7

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster K1
Panorera punktskrift åt höger K8

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: