Använda en Optelec EasyLink 12-skärm med VoiceOver

När du använder en Optelec EasyLink 12-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika tangentkommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Styrspak vänster
Gå till nästa objekt Joystick höger

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak upp
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Styrspak ner

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Markera objekt under fingret Joystick-åtgärd

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Panorera punktskrift åt vänster Vänster
Panorera punktskrift åt höger Höger

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: