Använda en Ninepoint Systems Ninepoint-skärm med VoiceOver

När du använder en Ninepoint Systems Ninepoint-punktskriftsskärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika tangenter. 

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Vänster
Gå till nästa objekt Höger
Aktiverar Bakåt-knappen om sådan finns Meny

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Upp
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Ned

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Tryck snabbt två gånger på det markerade objektet Router
Markera objektet under fingret Skriv

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster Panorera vänster
Panorera punktskrift åt höger Panorera höger

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över vanliga kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: