Använda en Alva BC680-skärm med iPhone, iPad eller iPod touch

När du använder Alva BC680-punktskriftsskärmen med VoiceOver med din iOS-enhet kan du använda följande enhetsspecifika tangentkommandon för att navigera.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Tidigare objekt Vänster Smartpad vänster eller Höger Smartpad vänster
Nästa objekt Vänster Smartpad höger eller Höger Smartpad höger
Gå till statusfältet Vänster Smartpad 2 eller Höger Smartpad 2
Aktivera en bakåtknapp om det finns en sådan Vänster Smartpad 3 eller Höger Smartpad 3

Vred

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Vänster Smartpad ned eller Höger Smartpad ned eller eTouch 4
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Vänster Smartpad upp eller Höger Smartpad upp eller eTouch 2

Interagering

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Dubbeltryck på det markerade objektet Router rad 1 eller Router rad 2
Markera objekt under fingret Vänster Smartpad Enter eller Höger Smartpad Enter eller Thumb 1 eller Thumb 10
Hemknapp tryck Vänster Smartpad 1 eller Höger Smartpad 1

Läser

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Pausa eller fortsätt tal Vänster Smartpad 4 eller Höger Smartpad 4

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Panorera vänster eTouch 1 eller Thumb 2 eller Thumb 3 eller Thumb 4 eller Thumb 5
Panorera höger eTouch 3 eller Thumb 6 eller Thumb 7 eller Thumb 8 eller Thumb 9
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning RouterstatusRad 1 eller routerstatus rad 1

Läs mer

Läs Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: