Använda en Humanware BrailleNote Apex-skärm med VoiceOver

När du använder en Humanware BrailleNote Apex-punktskriftsskärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kommandon för att navigera.

De kommandon som finns i den här artikeln fungerar med följande skärmar:

  • BrailleNote Apex BT (18,32)
  • BrailleNote Apex QT (18,32)

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Tumme 1
Gå till nästa objekt Tumme 4
Aktivera hemknappen Tumme 2 + Tumme 3

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Aktivera utmatningstangenten Tumme 1 + Tumme 3
Aktivera raderingstangenten Tumme 1 + Tumme 2
Aktivera returtangenten Tumme 3 + Tumme 4
Slå på eller av skärmridå Tumme 1 + Tumme 4

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster Tumme 2
Panorera punktskrift åt höger Tumme 3

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: