Använda en American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18-skärm med VoiceOver

När du använder en American Printing House for the Blind (APH) Refreshabraille 18-punktskriftsskärm med VoiceOver på din iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande kortkommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till föregående objekt Joystick vänster
Gå till nästa objekt Joystick höger

Vred

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen Joystick ner
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen Joystick upp

Interagering

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Tryck snabbt två gånger på det markerade objektet Router
Markera objekt under fingret Joystick tryck

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Punktskriftskommando
Panorera punktskrift åt vänster Vänster
Panorera punktskrift åt höger Höger
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus

Läs mer

Referera till Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över vanliga kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: