Använda en Handy Tech Active Star 40 med iPhone, iPad eller iPod touch med VoiceOver

När du använder en Handy Tech Active Star 40 punktskriftsskärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch kan du använda följande enhetsspecifika kommandon.

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Interagering

VoiceOver-åtgärd Enhetstangenter
Dubbeltrycker på det markerade objektet Router
Aktivera raderingstangenten Vänster upp + vänster ned
Aktivera returtangenten Höger upp + höger ned

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Enhetstangenter
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster Vänster upp eller höger upp
Panorera punktskrift åt höger Vänster ned eller höger ned

Läs mer

Referera till Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Publiceringsdatum: