Använda en Nippon Telesoft/Perkins Mini Seika-skärm med VoiceOver på iPhone, iPad eller iPod touch

När du använder en Nippon Telesoft/Perkins Mini Seika-punktskriftsskärm med VoiceOver med en iOS-enhet kan du använda följande enhetsspecifika kortkommandon.

Följande enhetsspecifika kortkommandon kan användas på dessa skärmar:

  • Mini Seika 8
  • Mini Seika 16
  • Mini Seika 24

Kontrollera att din punktskriftsskärm använder rätt tabell genom att kontrollera att du har den senaste versionen av iOS installerad.

Navigering

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Gå till föregående objekt K14 eller K19
Höger joystick höger K15 eller K20

Vred

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Gå till föregående objekt med hjälp av vredinställningen K16 eller K21
Gå till nästa objekt med hjälp av vredinställningen K17 eller K22

Interagering

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Dubbeltryck på det markerade objektet Router
Markera objekt under fingret K13 eller K18

Punktskrift

VoiceOver-åtgärd Enhetstangent
Öppna eller stäng utökad statusbeskrivning Routerstatus
Panorera punktskrift åt vänster K11
Panorera punktskrift åt höger K11

Läs mer

Se Vanliga punktskriftskommandon för VoiceOver-navigering för en övergripande lista över kommandon.

 

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: