macOS High Sierra

Vælg en disk til sikkerhedskopiering, og indstil krypteringsmuligheder

Slå Time Machine til, tilføj en disk til sikkerhedskopier, skift til en anden disk, eller juster andre indstillinger.

Bemærk: Du kan evt. indstille Time Machine, så den første sikkerhedskopiering udføres om natten. Hvis du sikkerhedskopierer til en Time Capsule eller AirPort Extreme (802.11ac), kan den første sikkerhedskopiering udføres hurtigere, hvis din Mac og Time Capsule eller AirPort Extreme (802.11ac) er i det samme lokale, eller hvis du slutter din Mac til en af Ethernet-portene på Time Capsule eller AirPort Extreme (802.11ac). Efterfølgende sikkerhedskopieringer tager kortere tid.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Time Machine.

  Åbn Time Machine for mig

 2. Klik på Vælg disk til sikkerhedskopi, Vælg disk eller Tilføj eller Fjern disk til sikkerhedskopi.

  Mulighederne, du ser afhænger af, om du allerede har indstillet en eller flere diske til sikkerhedskopier.

 3. Vælg en disk på listen over diske til sikkerhedskopier og tilgængelige diske.

  Time Machine kan ikke sikkerhedskopiere til iPod eller en disk formateret til Windows. Hvis du tilslutter en disk formateret til Windows, kan den omformateres (alle data fjernes permanent) til et Mac-arkivformat og bruges som en disk til sikkerhedskopiering.

 4. Du kan øge sikkerheden ved at vælge “Krypter sikkerhedskopier”.

  Kryptering kan ikke vælges, hvis du bruger en disk, der er sluttet direkte til din Mac og er formateret vha. en APM- (Apple Partition Map) eller MBR-partition (Master Boot Record), og disken har flere partitioner.

  Hvis afkrydsningsfeltet er utydeligt, skal du holde markøren over det et øjeblik for at se en forklaring; det kan f.eks. være, at den valgte disk evt. skal omformateres eller ompartitioneres. Hvis der ikke vises en forklaring, understøtter den valgte disk ikke kryptering.

 5. Klik på Brug disk.

 6. Hvis du allerede har indstillet en anden disk, skal du klikke på Erstat [navn på disk] eller Brug begge.

  Hvis du allerede har flere diske til sikkerhedskopiering, vises denne mulighed ikke.

 7. Hvis du bliver bedt om at omformatere disken, skal du enten gøre det eller vælge en anden disk.

  Vigtigt: Omformatering sletter alle arkiver på disken, så du skal kun gøre det, hvis du ikke længere har brug for arkiverne eller har kopieret dem til en anden disk.

 8. Hvis du valgte “Krypter sikkerhedskopier” (i trin 4), skal du skrive en adgangskode til disken med sikkerhedskopier.

  Du skal muligvis bruge adgangskoden, når du slutter disken til din Mac, eller når du afmonterer disken eller starter Mac igen.

  Hvis du tidligere har brugt en Time Capsule eller en netværksdisk til ukrypterede sikkerhedskopier og vil slå kryptering til nu, skal Time Machine først slette den ukrypterede sikkerhedskopi, før der kan startes en krypteret sikkerhedskopi.

Hvis du vil bruge flere diske til sikkerhedskopier, skal du gentage disse trin for hver disk.

Time Machine virker bedst, hvis du kun bruger din disk til sikkerhedskopier til Time Machine-sikkerhedskopieringer. Hvis du opbevarer arkiver på din disk til sikkerhedskopier, vil Time Machine ikke sikkerhedskopiere de arkiver, og der er mindre ledig plads til Time Machine-sikkerhedskopier.