macOS High Sierra

Indstil værktøjslinjen og indholdsoversigten i Finder

Du kan tilpasse Finders værktøjslinje og indholdsoversigt på flere måder.

Før du starter, skal du åbne et Findervindue ved at klikke på Findersymbolet i venstre ende af Dock.

En blå pil, der peger mod symbolet for Finder i venstre side af Dock.

Indstil værktøjslinjen

 • Vis eller skjul værktøjslinjen: Vælg Oversigt > Skjul værktøjslinje eller Oversigt > Vis værktøjslinje.

  Når du skjuler værktøjslinjen, skjules indholdsoversigten også, og statuslinjen flyttes fra bunden til toppen af vinduet.

 • Skift størrelse på værktøjslinjen: Hvis du kan se vinkelparenteser i højre ende af værktøjslinjen, betyder det, at vinduet er for lille til at kunne vise alle emnerne på værktøjslinjen. Gør vinduet større, eller klik på vinkelparenteserne for at se resten af emnerne.

 • Rediger indholdet af værktøjslinjen: Vælg Oversigt > Indstil værktøjslinje. Du kan trække emner til og fra værktøjslinjen, indsætte afstand mellem emner og vælge, om der skal vises tekst sammen med symbolerne.

 • Flyt rundt på emnerne på værktøjslinjen: Tryk på og hold Kommandotasten nede, og træk et emne til en ny placering.

 • Tilføj et arkiv eller et program: Tryk på og hold Kommandotasten nede, og træk emnet til Finders værktøjslinje, indtil du ser et grønt plustegn.

 • Fjern et emne: Tryk på og hold Kommandotasten nede, og træk emnet ud af værktøjslinjen.

Tilpas indholdsoversigten

 • Vis eller skjul værktøjslinjen: Vælg Oversigt > Skjul indholdsoversigt eller Oversigt > Vis indholdsoversigt. (Hvis muligheden Vis indholdsoversigt er utydelig, skal du vælge Oversigt > Vis værktøjslinje.)

 • Skift størrelse på indholdsoversigten: Træk den højre side af skillelinjen til højre eller venstre.

 • Rediger indholdet af indholdsoversigten: Vælg Finder > Indstillinger, klik på Indholdsoversigt, og vælg eller fravælg derefter emner.

 • Flyt rundt på emner i indholdsoversigten: Træk et emne til en ny placering. Du kan ikke flytte emner i området under Fælles.

 • Vis eller skjul alle emner i et afsnit eller indholdsoversigten: Anbring markøren over afsnittets overskrift, inden Vis eller Skjul vises, og klik derefter på knappen Vis eller Skjul. Du skjuler f.eks. dine favoritter midlertidigt ved at anbringe markøren over overskriften Favoritter i indholdsoversigten og klikke på knappen Skjul.

 • Føj en mappe eller en disk til indholdsoversigten: Træk emnet til Favoritter.

  Hvis du ikke kan se overskriften Favoritter, skal du vælge Finder > Indstillinger > Indholdsoversigt og vælge mindst et emne i sektionen.

 • Føj et program til indholdsoversigten: Tryk på og hold Kommandotasten nede, og træk programmets symbol til området Favoritter.

 • Fjern et emne: Træk emnets symbol ud af indholdsoversigten, indtil du ser tegnet for fjern .

  Linket på indholdsoversigten forsvinder, men originalemnet er stadig på din Mac. Du kan ikke fjerne emner fra området under Fælles.

Du ændrer andre Finderindstillinger ved at vælge Finder > Indstillinger. Du kan finde flere oplysninger i Finderindstillinger.

Du vælger indstillinger til rulning til Finder- (og andre) vinduer ved at vælge Apple > Systemindstillinger og klikke på Generelt.

Åbn Generelt for mig