macOS High Sierra

Vis eller skjul arkivnavnes endelser

En arkivendelse vises i slutningen af nogle arkivnavne og består af et punktum efterfulgt af nogle få bogstaver eller ord (f.eks. .jpg). En arkivendelse viser arkivets type og hvilke programmer, der kan åbne arkivet.

Arkivendelser er normalt skjult i macOS, men du kan vise dem, hvis du finder det nyttigt. Hvis endelser er skjult, åbner macOS alligevel arkiver med de korrekte programmer.

Et arkiv

  1. Vælg et arkiv, og vælg Arkiv > Vis info, eller tryk på Kommando-I.

  2. Klik på trekanten ud for Navn & endelse for at åbne emnet.

  3. Du viser eller skjuler arkivendelsen ved at vælge eller fravælge “Skjul endelse”.

Alle arkiver

  1. Vælg Finder > Indstillinger, og klik på Avanceret.

  2. Vælg eller fravælg “Vis alle endelser på arkivnavne”.

Hvis du vælger “Vis alle endelser på arkivnavne”, vises alle endelser, selv på arkiver, hvor “Skjul endelse” er valgt. Hvis du fravælger “Vis alle endelser på arkivnavne”, vises eller skjules arkivendelser, afhængigt af den individuelle indstilling af “Skjul endelse”.

Når du omdøber et arkiv eller en mappe, skal du ikke ændre endelsen. Hvis du ændrer endelsen på et arkivnavn, kan du måske ikke længere åbne arkivet i det program, det blev oprettet med. Hvis du vil advares, før du ændrer en endelse, skal du vælge “Vis advarsel før ændring af endelse” i vinduet Avanceret i Finders indstillinger.

Hvis du vil ændre et arkivs format, skal du gøre det i det program, arkivet blev oprettet i. TextEdit kan f.eks. konvertere et dokument fra almindeligt tekstformat (.txt) til rich text format (.rtf), og Billedfremviser kan konvertere mange typer grafikarkiver.