macOS High Sierra

Hvad er der på menulinjen?

Menulinjen løber langs med toppen af skærmen. Brug menuerne og symbolerne på menulinjen til at vælge kommandoer, udføre opgaver og kontrollere status.

Menulinjen. Til venstre findes Apple-menuen og programmenuerne. Til højre findes statusmenuer og symboler for Spotlight, Siri og Meddelelsescenter.

I vinduet Generelt kan du med en indstilling vælge, at menulinjen skal skjules automatisk. Så vises menulinjen kun, når du flytter markøren op til skærmens øverste kant.

Apple-menu

Apple-menuen vises i øverste venstre hjørne af skærmen. Den indeholder kommandoer til ting, du ofte gør, f.eks. opdatere programmer, åbne Systemindstillinger, låse skærmen eller lukke din Mac ned. Du kan få flere oplysninger i Hvad er der på Apple-menuen?

Programmenuer

Programmenuer er placeret ved siden af Apple-menuen. Navnet på det program, du bruger, vises med fed skrift, efterfulgt af andre menuer, ofte med standardnavne som Arkiv, Rediger, Format eller Vindue. Hvert program har en hjælpemenu, der gør det nemt at få oplysninger om brug af programmet. Du kan finde flere oplysninger i Brug den indbyggede hjælp på din Mac.

Programmenuer.

Hver menu indeholder kommandoer, hvoraf mange er tilgængelige i de fleste programmer. Kommandoen Åbn er f.eks. ofte på Arkivmenuen. Der er oplysninger om symbolerne i menukommandoerne i Hvad er det for nogle symboler, der vises på menuer?

Statusmenuer

I højre side af menulinjen er der statusmenuer, som normalt repræsenteres af symboler. Brug disse menuer til at kontrollere status for din Mac eller hurtigt få adgang til funktioner, f.eks. hurtigt slå Wi-Fi til eller fra eller kontrollere status for batteriet i computeren.

Statusmenuer.

Du kan tilføje statusmenuer, f.eks. emojifremviseren eller et symbol for lydstyrkejustering. Du kan også tilføje statusmenuer for nogle programmer, når du installerer dem.

Hvis du vil flytte statusmenusymbolerne, skal du trykke på og holde Kommandotasten nede, mens du trækker symbolerne. Du fjerner et symbol fra menulinjen ved at trykke på og holde Kommandotasten nede og trække symbolet væk fra menulinjen.

Spotlight

Klik på symbolet for Spotlight , der er placeret efter statusmenuerne, for at bruge Spotlight til at søge efter emner på din Mac m.m.

Siri

Efter Spotlight kommer symbolet for Siri . Klik på det for at bede Siri om at gøre ting som f.eks. at åbne arkiver eller programmer eller at finde ting på din Mac eller internettet. Det er nemt at opbevare Siri-resultater på skrivebordet eller i Meddelelsescenter, så du hurtigt kan få adgang til dem.

Meddelelsescenter

I højre ende af menulinjen kan du klikke på symbolet for Meddelelsescenter for at bruge Meddelelsescenter til at se oplysninger om din dag og komme ajour med meddelelser, du ikke har læst.