macOS High Sierra

Kontroller en printer eller et udskriftsjob fra Dock

Mens et dokument udskrives, kan du tjekke printerens status i Dock. Du kan også sætte et udskriftsjob på pause eller genoptage, annullere eller ændre det efter behov.

Kontroller printerens status

Mens du udskriver, vises symbolet for printeren i Dock. Symbolet har måske en farvet etiket, der viser dens status.

 • Rød etiket: Printeren udskriver. Etiketten viser antallet af udskriftsjob i printerkøen.

 • Grøn etiket med et pausesymbol: Printeren er på pause. Hvis du udskriver til den, bliver du spurgt, om du vil genoptage udskrivning eller sætte udskriftsjobbet i kø og udskrive det senere. Hvis du sætter dokumentet i kø, venter det i køen, indtil du genoptager udskrivning. Det kan du f.eks. gøre, hvis printeren ikke er tilsluttet.

 • Gul etiket: Printeren har et problem, som du skal løse. Det kan f.eks. skyldes papirstop eller manglende blæk, toner eller papir. Du skal måske genoptage udskrivningen, når du har løst problemet.

Du kan få flere oplysninger om et udskriftsjob ved at klikke på symbolet for printeren i Dock. For hvert udskriftsjob viser en statuslinje og nogle meddelelser under den, om dokumentet udskrives eller er på pause. Der står f.eks. “På pause” under et udskriftsjob, hvis udskrivningen er afbrudt.

Sæt udskrivning på pause, genoptag, annuller eller rediger udskrivning

 1. Mens dokumentet udskrives, kan du klikke på symbolet for printeren i Dock.

 2. Du kan se oplysninger om udskriftsjob ved at vælge Job > Vis job, Job > Vis mine job eller Job > Vis alles job. Gør derefter et af følgende:

  • Sæt et udskriftsjob på pause: Vælg det, og klik derefter på knappen Udsæt job til højre (med to streger).

   Du sætter alle udskriftsjob til en printer på pause ved at klikke på Pause på værktøjslinjen.

  • Genoptag et udskriftsjob: Vælg det, og klik derefter på knappen Genoptag job til højre (med en krum pil).

   Du genoptager alle udskriftsjob til en printer ved at klikke på Genoptag på værktøjslinjen.

  • Slet et udskriftsjob: Vælg det, og klik derefter på knappen Slet job til højre (med et X).

   Du kan ikke slette udskriftsjob på en anden brugers fælles printer.

  • Hop til en bestemt side under udskrivning: Vælg udskriftsjobbet til dokumentet, klik på knappen Udsæt job til højre (med to streger), vælg Job > Genoptag job på side, og skriv et sidetal.

  • Flyt et udskriftsjob til en anden printer: Åbn vinduer til begge printere, og træk derefter udskriftsjobbet fra den aktuelle printers vindue til den anden printers vindue.

   Du åbner et printervindue ved at åbne vinduet Printere & scannere, vælge printeren på listen til venstre og derefter klikke på Åbn udskriftskø.

   Åbn Printere & scannere for mig

Se oplysninger om færdige udskriftsjob

Efter udskrivningen kan du se oplysninger om et dokument, du har udskrevet, f.eks. klokkeslættet og datoen.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Printere & scannere.

  Åbn Printere & scannere for mig

 2. Vælg den printer, du brugte, på listen til venstre, og klik derefter på Åbn udskriftskø.

 3. Vælg Vindue > Vis færdige job, og gør derefter et af følgende:

  • Se dine udskriftsjob: Vælg Job > Vis mine job.

  • Se udskriftsjob, der er sendt af andre brugere på samme computer: Vælg Job > Vis alles job.