macOS High Sierra

Zoom ind på Touch Bar

Hvis du har svært ved at se emnerne på Touch Bar, kan du slå zoom af Touch Bar til og få vist en større version af Touch Bar på skærmen.

Den zoomede Touch Bar langs bunden af skærmen. Cirklen over en knap ændres, når knappen vælges.
  • Slå zoom af Touch Bar til eller fra: Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, klik på Zoom, og vælg derefter Slå zoom på Touch Bar til. Du slår den fra ved at fravælge afkrydsningsfeltet.

    Åbn vinduet Zoom for mig

  • Vis den zoomede Touch Bar på skærmen: Hold en finger på Touch Bar. Hvis du kun trykker på Touch Bar, vises den zoomede version ikke på skærmen. Du skal holde en finger på Touch Bar.

  • Forøg eller formindsk zoom: Hold Kommandotasten på tastaturet nede, mens du kniber udad eller indad på Touch Bar med to fingre.

  • Vælg og slå et emne til: Skub med en finger på Touch Bar, indtil cirklen på skærmen er på det emne, du vil vælge, og hold fingeren der, til cirklen skifter farve (når emnet er valgt). Løft derefter fingeren for at slå emnet til.

    Du kan også splittrykke på et emne. Hold en finger på det emne, du vil vælge, og tryk derefter et tilfældigt sted på Touch Bar med en anden finger for at slå emnet til. Du behøver ikke at vente, til cirklen skifter farve.

Zoom på Touch Bar er ikke tilgængelig, når du bruger VoiceOver.