เปลี่ยนความไว 3D Touch หรือการแตะค้างแบบสั่นบน iPhone

คุณสามารถปรับแรงกดที่คุณต้องใช้เพื่อเปิดใช้งาน 3D Touch หรือการแตะค้างแบบสั่นบนอุปกรณ์ได้

วิธีเปิด 3D Touch หรือการแตะค้างแบบสั่น

หากต้องการเปิด 3D Touch หรือการแตะค้างแบบสั่นและปรับความไว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า แล้วเลือกการช่วยการเข้าถึง
  2. แตะสัมผัส แล้วแตะ 3D Touch และการแตะค้างแบบสั่น คุณอาจเห็นเพียงแค่ 3D Touch หรือการแตะค้างแบบสั่นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณมี*
  3. เปิดคุณสมบัติดังกล่าว จากนั้นใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับความไว 

* อุปกรณ์ที่รองรับการแตะค้างแบบสั่นได้แก่ iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max และ iPhone XR อุปกรณ์ที่รองรับ 3D Touch ได้แก่ iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS และ iPhone XS Max

วันที่เผยแพร่: