เปลี่ยนความไวของ 3D Touch บน iPhone

คุณสามารถเปลี่ยนน้ำหนักในการกดที่คุณต้องใช้เพื่อเปิดใช้งาน 3D Touch ได้

คุณสามารถปรับความไวของ 3D Touch บนอุปกรณ์ที่รองรับได้*

ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > 3D Touch แล้วใช้แถบเลื่อนเพื่อเลือกระดับความไว คุณสามารถเปิดและปิด 3D Touch ได้บนหน้าจอเดียวกันนี้

* อุปกรณ์ iOS เหล่านี้รองรับ 3D Touch: iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max

วันที่เผยแพร่: