การส่งรูปภาพ วิดีโอ หรือข้อความเสียงบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

ปรับแต่งข้อความในแบบที่คุณต้องการได้มากยิ่งขึ้นด้วยรูปภาพแบบโต้ตอบ วิดีโอ และข้อความเสียง

อาจมีอัตราค่าบริการการส่งข้อความเมื่อส่ง SMS/MMS ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากคุณใช้งาน iMessage แต่ไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ อาจมีอัตราค่าบริการข้อมูลเซลลูลาร์

ส่งและปรับแต่งข้อความภาพในแบบที่คุณต้องการ

 1. ในการสนทนาทางข้อความ ให้แตะ  ไอคอนกล้อง
 2. แตะ  เพื่อถ่ายรูปภาพ 
 3. จากตรงนี้ คุณจะสามารถแตะเอฟเฟ็กต์   แก้ไข   หรือทำเครื่องหมาย   เพื่อปรับแต่งรูปภาพในแบบที่คุณต้องการ 
 4. แตะ ส่งรูปภาพ เพื่อส่งหรือแตะเสร็จสิ้นเพื่อเพิ่มข้อความส่วนตัวก่อนที่คุณจะส่งรูปภาพ หากคุณไม่ต้องการส่งรูปภาพ ให้แตะ ยกเลิกรูปภาพ ที่มุมขวาบนของรูปภาพ

ส่งข้อความวิดีโอ

 1. หากต้องการสนทนาทางข้อความ ให้แตะ กล้อง
 2. เมื่อเปิดแอพกล้อง ให้เลือกวิดีโอ*
 3. แตะ  เพื่อเริ่มต้นการบันทึกหรือแตะ  เพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์ไปยังวิดีโอก่อนหรือหลังการบันทึก
 4. เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว แตะ จากตรงนี้ คุณจะสามารถแตะแก้ไขเพื่อแก้ไขวิดีโอหรือแตะเสร็จสิ้นได้ 
 5. แตะ ส่งข้อความ ส่งข้อความเพื่อส่ง หากคุณไม่ต้องการส่งวิดีโอ ให้แตะข้อความ ยกเลิกข้อความ ที่มุมบนขวา

* วิดีโอจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณโทรศัพท์อยู่

ส่งรูปภาพหรือวิดีโอที่มีอยู่

 1. ในการสนทนาข้อความ แตะ รูปภาพ 
 2. เลือกรูปภาพหรือแตะรูปภาพทั้งหมดเพื่อเลือกรูปภาพจากแอพรูปภาพ หลังจากที่คุณเลือกรูปภาพ คุณสามารถแก้ไขรูปภาพหรือใช้ทำเครื่องหมายก่อนที่คุณจะส่งรูปภาพดังกล่าวได้ เพียงแตะรูปภาพจากรูปย่อในเธรดข้อความแล้วเลือกทำเครื่องหมายหรือแก้ไข
 3. แตะ ส่งข้อความ เพื่อส่ง

ส่งข้อความเสียง

 1. ในการสนทนาข้อความ แตะ บันทึกข้อความเสียง ค้างไว้เพื่อบันทึกข้อความเสียง
 2. หากต้องการดูตัวอย่างข้อความของคุณ ให้แตะ เล่นข้อความเสียง หากต้องการยกเลิก ให้แตะ  หากต้องการส่ง แตะ ส่งข้อความเสียง

หากต้องการเล่นข้อความเสียง ให้แตะข้อความนั้น หากต้องการบันทึกข้อความเสียง ให้แตะเก็บ ใต้ข้อความนั้น

แอพข้อความจะลบข้อความเสียงเมื่อผ่านไป 2 นาที หากต้องการเก็บข้อความเสียงให้นานขึ้น ไปที่ การตั้งค่า > ข้อความ เลื่อนลงแล้วแตะหมดอายุที่ใต้ข้อความเสียง จากนั้นเลือก "หลังจาก 2 นาที" หรือ "ไม่เลย"

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: