เปลี่ยนชื่อ iPhone, iPad หรือ iPod โดยใช้คอมพิวเตอร์

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ iPhone, iPad และ iPod touch ได้จากในอุปกรณ์ และสามารถเปลี่ยนชื่อ iPod classic, iPod nano และ iPod shuffle ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์

เปลี่ยนชื่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากต้องการเปลี่ยนชื่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บนอุปกรณ์ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป แล้วแตะเกี่ยวกับ
  2. แตะบรรทัดแรกซึ่งจะแสดงชื่อของอุปกรณ์
  3. เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ แล้วแตะเสร็จ

เปลี่ยนชื่อ iPod classic, iPod nano หรือ iPod shuffle

  1. ต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์
  2. สำหรับ Mac ที่มี macOS Catalina 10.15 ให้เปิด Finder สำหรับ Mac ที่มี macOS Mojave 10.14 หรือใหม่กว่าหรือสำหรับ PC ให้เปิด iTunes
  3. ค้นหาอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
  4. คลิกชื่ออุปกรณ์ใกล้กับมุมซ้ายบน
  5. ป้อนชื่อใหม่ให้อุปกรณ์ แล้วกด Return
วันที่เผยแพร่: