เปลี่ยนชื่อ iPhone, iPad หรือ iPod ของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ iPhone, iPad และ iPod touch ได้ด้วยอุปกรณ์ iOS และคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ iPod classic, iPod nano และ iPod shuffle ได้ด้วย iTunes

     

เปลี่ยนชื่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากต้องการเปลี่ยนชื่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. บนอุปกรณ์ iOS ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ
  2. แตะบรรทัดแรกซึ่งจะแสดงชื่อของอุปกรณ์
  3. เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ แล้วแตะเสร็จ

เปลี่ยนชื่อ iPod classic, iPod nano หรือ iPod shuffle

  1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS หรือ iPod กับคอมพิวเตอร์
  2. เปิด iTunes
  3. ค้นหาและคลิกที่อุปกรณ์ของคุณ
  4. ที่ด้านบนของแถบด้านข้างทางซ้าย ให้คลิกชื่อของอุปกรณ์
  5. ป้อนชื่อใหม่สำหรับอุปกรณ์ แล้วกด ReturniTunes จะซิงค์อุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชื่อ iPhone, iPad หรือ iPod touch ได้อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: