เกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์แบบ GSM, CDMA และ LTE

หากเครือข่าย Wi-Fi ใช้งานไม่ได้ คุณสามารถใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์เพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบน iPhone และ iPad (Wi-Fi + Cellular) ได้ 

เลือกเทคโนโลยีเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ด้านล่าง เพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถและคุณสมบัติของเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

  • ประเภทเครือข่าย
  • ไอคอนแถบสถานะ
  • การรองรับการใช้งานเสียงและข้อมูลพร้อมกันใน iPhone

เครือข่าย GSM

เครือข่าย GSM รองรับเสียงและข้อมูลพร้อมกันบน iPhone เมื่อใช้การเชื่อมต่อ UMTS

เครือข่ายเซลลูลาร์ ไอคอนสถานะ เสียงหรือข้อมูล
พร้อมกัน
หมายเหตุ
UMTS 4G ใช่ ปรากฏขึ้นขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายความเร็วสูงของ AT&T หรือ T-Mobile ในประเทศสหรัฐอเมริกา
UMTS 3G ใช่  
EDGE E ไม่ อาจไม่สามารถรับสายเข้าได้ขณะถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์*
GPRS ° ไม่
* หากคุณไม่สามารถรับสายเข้าได้ สายนั้นจะถูกส่งไปยังข้อความเสียงทันที

เครือข่าย CDMA

เครือข่าย CDMA ไม่รองรับการใช้งานเสียงและข้อมูลพร้อมกันบน iPhone

เครือข่ายเซลลูลาร์ ไอคอนสถานะ เสียงหรือข้อมูล
พร้อมกัน
หมายเหตุ
EV-DO 3G ไม่ สามารถรับสายเข้าได้ขณะถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์
1xRTT 1x ไม่ อาจไม่สามารถรับสายเข้าได้ขณะถ่ายโอนข้อมูลผ่านเครือข่ายเซลลูลาร์*
* หากคุณไม่สามารถรับสายเข้าได้ สายนั้นจะถูกส่งไปยังข้อความเสียงทันที

เครือข่าย LTE

คุณสามารถใช้ LTE กับผู้ให้บริการ LTE ที่รองรับบน iPhone 5 หรือใหม่กว่า และ iPad (รุ่นที่ 3) Wi-Fi + Cellular หรือใหม่กว่า ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และคุณสมบัติใน iPhone

เครือข่ายเซลลูลาร์ ไอคอนสถานะ เสียงหรือข้อมูล
พร้อมกัน
หมายเหตุ
LTE LTE ใช่  
4G 4G ใช่ 4G ยังอาจบ่งชี้การเชื่อมต่อ UMTS บนเครือข่าย GSM บางเครือข่ายรวมทั้งเครือข่ายความเร็วสูงของ AT&T และ T-Mobile ในประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณ
การใช้งานเสียงและข้อมูล LTE พร้อมกันจะใช้ได้เมื่อใช้ VoLTE หากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายของคุณไม่รองรับ VoLTE เครื่อง iPhone อาจใช้ 3G สำหรับข้อมูลขณะที่โทรออกด้วยเสียง ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เกี่ยวกับการใช้งานเสียงและข้อมูลพร้อมกัน

ดูเพิ่มเติม

คุณจำเป็นต้องมีโทรศัพท์หรือแผนบริการรับส่งข้อมูลที่ใช้งานได้เพื่อใช้ข้อมูลเซลลูลาร์ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ

ข้อมูลเซลลูลาร์อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่ รวมทั้งความเร็วเครือข่ายและการเชื่อมต่ออาจแตกต่างออกไปตามตำแหน่งที่ตั้ง ตรวจสอบความครอบคลุมเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ในพื้นที่ของคุณ สำหรับความพร้อมใช้งาน  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์และคุณสมบัติสำหรับ iPhone

เมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ คุณอาจสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้บริการจากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายรายอื่น เมื่อต้องการใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์รายอื่น ให้ไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ แล้วเปิดดาต้าโรมมิ่ง อาจมีค่าบริการการโรมมิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าบริการโรมมิ่งข้อมูล อย่าลืมปิดดาต้าโรมมิ่ง ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ

เมื่อคุณใช้เครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ที่ไม่รองรับการใช้งานเสียงและข้อมูลพร้อมกัน สายที่โทรเข้าหรือออกจะขัดจังหวะการถ่ายโอนข้อมูลเซลลูลาร์จนกว่าจะวางสาย แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเชื่อมต่อของเครือข่าย Wi-Fi

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: