Använda Diktering på iPhone, iPad och iPod touch

Läs om hur du använder diktering istället för ditt tangentbord för att ange text.

Du kan använda diktering med många appar och funktioner som utnyttjar iOS-tangentbordet. På iPhone 6s eller senare, iPhone SE och iPad Pro kan du diktera utan att vara ansluten till internet. Tidigare modeller av iPhone och iPad kräver en internetanslutning.

     

Diktera text

När du behöver ange text kan du trycka på mikrofon på ditt tangentbord och sedan börja tala. När du pratar visas texten på skärmen. Avsluta genom att sluta prata och sedan trycka på iPhone-tangentbord.

Gör korrigeringar genom att trycka på ett felstavat ord och sedan välja den rätta stavningen. Du kan även trycka på ett ord och diktera det igen.

Ersätt ett avsnitt genom att markera det du vill ersätta och tryck sedan på diktera och prata igen. Lägg till mer text genom att trycka där du vill lägga till ny text, trycka på diktering och prata igen.

Använda skiljetecken och formatering

Du kan lägga till skiljetecken genom att säga vad du vill ha. Till exempel görs ”Hej John komma checken är postad utropstecken” om till ”Hej John, checken är postad!”

Här är några vanliga kommandon för skiljetecken och formatering som du kan använda:

  • Citat/slut citat: börja och avsluta citat
  • Nytt stycke: börja ett nytt stycke
  • Radmatning: börja en ny rad
  • Stort: gör nästa ord stort
  • Skiftlås på/av: gör första tecknet stort i varje ord
  • Smiley: infogar :-)
  • Ledsen: infogar :-(
  • Blinkar: infogar ;-)
Publiceringsdatum: