Använda Diktering på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda diktering istället för ditt tangentbord för att ange text med många appar och funktioner som använder tangentbordet på din iPhone, iPad eller iPod touch.

På iPhone 6s eller senare och på iPad kan du diktera utan att vara ansluten till internet. Tidigare modeller av iPhone och iPad kräver en internetanslutning.1

Diktera text

Ange text genom att trycka på mikrofonknappen på ditt tangentbord och börja sedan tala. När du pratar visas texten på skärmen. Avsluta genom att sluta prata och sedan trycka på tangentbordsknappen .

Om dikteringen inte är säker på vilket ord den hörde kommer du att se en blå linje under det transkriberade ordet så att du kan kolla om det stämmer. Tryck på det understrukna ordet och välj den korrekta stavningen om du vill korrigera ett ord. Ersätt ett ord genom att dubbeltrycka på ordet, trycka på mikrofonknappen , upprepa ordet och sedan trycka på tangentbordsknappen 

Ersätt ett avsnitt genom att markera det du vill ersätta och tryck sedan på mikrofonknappen och prata igen. Lägg till mer text genom att trycka där du vill lägga till ny text, trycka på mikrofonknappen och prata igen.

Ändra språket som dikteringen använder genom att trycka länge på mikrofonknappen . Välj sedan språket du vill använda.

Använda skiljetecken och formatering

Du kan lägga till skiljetecken genom att säga vad du vill ha. Till exempel görs ”Hej John komma checken är postad utropstecken” om till ”Hej John, checken är postad!”

Här är några vanliga kommandon för skiljetecken och formatering som du kan använda:

  • Citat/slut citat: börja och avsluta citat
  • Nytt stycke: börja ett nytt stycke
  • Radmatning: börja en ny rad
  • Stort: gör nästa ord stort
  • Skiftlås på/av: gör första tecknet stort i varje ord
  • Smiley: infogar :-)
  • Ledsen: infogar :-(
  • Blinkar: infogar ;-)
  1. Alla språk stöds inte av offlinediktering.
Publiceringsdatum: