Använda Digital Touch på din iPhone, iPad och iPod touch

Med Digital Touch kan du skicka skisser, tryckningar och till och med hjärtslag direkt från appen Meddelanden.

Skicka en skiss, ett tryck eller dina hjärtslag

  1. I Meddelanden trycker du på  för att skapa ett nytt meddelande. Eller gå till en befintlig konversation.
  2. Tryck på .
  3. Välj vilken typ av Digital Touch som du vill skicka.
  4. Om du vill börja om trycker du på . När du är klar att skicka trycker du på Skicka en skiss. Hjärtslag, eldklot, kyss och krossat hjärta skickas automatiskt. 

Skiss

Tryck på  om du vill ändra färg. Rita sedan med ett finger.

Tryck

Tryck på  om du vill ändra färg. Tryck på skärmen med ett finger en gång eller flera.

Hjärtslag

Tryck på skärmen med två fingrar tills du ser hjärtslag.

Eldklot

Håll ned ett finger på skärmen.

Kyss

Håll ned två fingrar på skärmen.

Krossat hjärta

Håll ned två fingrar på skärmen och dra nedåt.

Om du skickar en Digital Touch till någon som inte har iOS 10 eller senare får de en statisk bild istället för en animering. När du skickar dina hjärtslag kan de även innefatta hjärtslag som registrerades av din Apple Watch eller en annan pulsmätare.

Lägga till en skiss i en bild eller en video

Skapa en bild eller en video och lägga till en skiss i den:

  1. I Meddelanden trycker du på  för att skapa ett nytt meddelande. Eller gå till en befintlig konversation.
  2. Tryck på  och sedan på . Skissblocket förvandlas till en videoförhandsvisning.
  3. Skapa en tiosekundersvideo genom att trycka på . Eller ta en bild genom att trycka på .
  4. Om du vill börja om trycker du på . När du är klar trycker du på Skicka skicka meddelande.

Appen Meddelanden raderar videomeddelanden efter två minuter. Tryck på Behåll om du vill spara videon.

Läs mer

Du kan också använda Digital Touch på din Apple Watch.

Publiceringsdatum: